Вісник Університету банківської справи

Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вісник внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. №374)

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Index Copernicus (Польща)

- Ulrich’s Periodicals Directory (США)

- ResearchBib (Японія)

- CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

- Міжнародна пошукова система Google Scholar

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 3 (33) (2018)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ I ТРАДИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇХНІЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ PDF
Тамара Степанівна Смовженко, Марія Ігорівна Хмелярчук 3–9
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ірина Миколаївна Боярко, Роксолана Ростиславівна Голуб 10–16
ІНФЛЯЦІЯ ТА ІНФЛЯЦІЙНІ ОЧІКУВАННЯ В УМОВАХ СУТТЄВИХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ PDF
Олександр Іванович Петрик, Ігор Миколайович Дейсан 17–24
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ І МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ У 2015—2018 РОКАХ PDF
Світлана Тимофіївна Пухир, Христина Валеріївна Данилевич 25–32
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ Х. МІНСКІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РАННЬОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОЗНАК ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ PDF
Мирослава Емілівна Хуторна 33–42
ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ І ТРЕЙДИНГУ ЗА КРИПТОВАЛЮТОЮ ЕФІРІУМ PDF
Ірина Богданівна Семеген, Юрій Миколайович Слісарчук 43–50
АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Галина Михайлівна Азаренкова, Катерина Сергіївна Свередюк, Денис Олегович Омеляненко 51–57
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ СИСТЕМИ I МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Аліна Вікторівна Майборода 58–65
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Наталія Петрівна Погореленко 66–82
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІ КАТЕГОРІЇ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ PDF
Віталій Вікторович Романчукевич 83–93

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ БАНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Неля Григорівна Нагайчук, Наталія Володимирівна Басанська, Сергій Миколайович Брайченко, Анатолій Леонідович Чернявський, Валентина Миколаївна Фоменко 94–101
РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Уляна Ярославівна Грудзевич 102–109
ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» PDF
Тимур Романович Малафєєв, Олексій Сергійович Жигунов 110–115
СУТНІСТЬ І ВИДИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Роман Васильович Стаднійчук 116–121

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ОСНОВІ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Валерій Андрійович Малахов, Аліна Тарасівна Медведєва 122–129
ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Вікторія Сергіївна Левченко, Олексій Юрійович Мірошник 130–135
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» У СУЧАСНИХ УМОВАХ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Ольга Сергіївна Абрамова, Ірина Віталіївна Полтенко, Поліна Володимирівна Макогон 136–141

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН PDF (English)
Марія Миколаївна Квасній, Вероніка Віталіївна Тимергазіна 142–149
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ Z-ІНДЕКСУ PDF
Олександра Йосипівна Гірна 150–158
ВИКОРИСТАННЯ R/S-АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДИНАМІКИ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ PDF
Сергій Юрійович Колодій, Леся Олегівна Гаряга, Микола Вікторович Руденко 159–166
МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF (English)
Олена Григорівна Головко, Наталія Олексіївна Гнип, Ерік Антунесович Бакланов 167–173

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

ПЕДАГОГІЧНІ ПОКРУЧІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (МІЖПРЕДМЕТНИЙ ПОГЛЯД) PDF
Оксана Василівна Горбачевська, Олена Олександрівна Халабова 174–181
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА НА ІНФОРМАЦІЙНУ ЕКОНОМІКУ PDF
Лариса Василівна Ноздріна, Каріна Євгенівна Височанська 182–189