Редакційна політика

Галузь та проблематика

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

 

Політика розділів

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інвестиційно-інноваційний розвиток в Україні в умовах євроінтеграції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фінансово-кредитне забезпечення розвитку економічних суб'єктів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми розвитку банківської системи в сучасних умовах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розвиток небанківських фінансових установ в Україні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Менеджмент персоналу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фінансовий менеджмент (фінанси підприємств)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інвестиційні ресурси відтворювальних процесів в Україні в умовах євроінтеграції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних умовах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі матеріали, що надходять для публікації у Віснику, мають зовнішнє рецензування, крім того проходять рецензування з боку членів редакційної колегії за принципом: Подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів), розглядаються та рекомендуються Вченою радою Університету банківської справи Національного банку України до друку.

 

Періодичність публікації

Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи» видається тричі на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна етика

Редакційна етика
Вісника Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ)

 

Редакція Вісника:

– несе відповідальність за вирішення, які зі статей, наданих до Збірника, повинні бути опубліковані;

– прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;

– постійно покращує якість Вісника;

– забезпечує якість матеріалу, який публікується;

– забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;

– завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень у разі потреби, яка має бути аргументована.

 

Основними факторами, що впливають на рішення Редакції Вісника про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників й читачів.

Редакція Вісника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці Збірника редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.


Автори наукових статей зобов’язуються:

– нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;

– не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;

– усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);

– не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;

– не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;

– забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

– подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

– правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;

– гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в у її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

 

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у Віснику Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Редакція Вісника публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються, у друкованих його виданнях, а також на сайті Вісника.

Редакція Вісника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Матеріали і статті не повертаються.

Статті публікуються на безоплатній основі. Гонорар за опубліковані статті не виплачується. Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) є безгонорарним виданням.

До рецензування наукових статей долучаються провідні вчені у відповідній галузі наукових знань і висококваліфіковані фахівці-практики.

Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, поданого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це відповідального секретаря Редакційної колегії та відмовитися від процесу розгляду.

Рецензентами не можуть бути наукові керівники авторів наукової статті, співавтори наукової статті, а також ректори і проректори вищих навчальних закладів, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де працюють автори наукової статті.

Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії.

Рукопис надається рецензенту в електронному і (або) роздрукованому вигляді.

Редакція Вісника зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Редакція Вісника використовує механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства, що знаходяться на рецензуванні.

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Редакція Вісника дотримується процедури розгляду відповідей (скарг) автора на зауваження рецензента та оперативно реагує на дані відповіді (скарги) й забезпечує подальше уникнення ситуацій з незадоволеними авторами.

Відповіді на зауваження (скарги) в письмовому вигляді автори наукової статті подають до редакції Вісника, яка розглядає їх у встановлений термін.

Редакція Вісника відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте  визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації у Віснику, повністю відповідають нормам етики.

Редакція Вісника захищає конфіденційність особистої інформації. При використанні персональних даних авторів наукових статей Редакція Вісника керується Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані авторів наукових статей використовуються розумно для підтримки процесу опублікування матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта наукового журналу, просування в міжнародні наукометричні бази.

Редакція Вісника і всі співробітники наукового видання «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» не мають права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.

Редакція Вісника вживає необхідні заходи в разі виявлення порушення, та не відхиляє відразу статті, які викликають підозру з приводу можливих порушень. Редакція Вісника етично намагається не допускати непередбачуваних випадків та дотримується Норм видавничої етики й докладає всіх зусиль для забезпечення належного розв’язання проблем етичного характеру між авторами наукових статей та Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

 

Редколегія

 

Редакційна політика

Редакційна політика
Вісника Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ)

 

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) (Вісник) є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення серед вітчизняних дослідників, так і закордоном.

Вісник практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

У Віснику публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті. Для публікації матеріалів у Віснику автори повинні мати науковий ступінь кандидата або доктора наук.

 

Метою Вісника є висвітлення наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на дослідження проблем сучасної банківської справи та економіки в цілому, а саме:

- теоретичних засад та макроекономічних аспектів розвитку фінансових систем;

- проблем та перспектив розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах;

- проблем обліку, аналізу і аудиту;

- економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій;

- соціально-гуманітарних аспектів розвитку фінансово-економічних систем.

 

Основними завданнями Вісника є:

1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку вітчизняної та світової банківської справи, а також фінансової науки, інформаційно-аналітичної діяльності суб’єктів господарювання, аналіз сучасних існуючих та демонстрація нових методів та підходів тощо.

2. Інформаційні – надання результатів передового досвіду, професійних аналітичних обзорів, інформування про змінах у законодавстві тощо.

3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

 

Основні принципи, на яких базується редакційна політика Вісника:

- об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

- висока вимогливість до якості наукових досліджень;

- подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);

- колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

- суворе дотримання авторських та суміжних прав;

- суворе дотримання графіку виходу журналу.

 

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії Вісника. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

– визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;

– пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

      

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними та особиста критика автора(ів) наукової статті недоречна. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

Редакція Вісника веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу Вісника та індексів цитування його авторів.

Вісник видається у друкованому вигляді.

Редакція Вісника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці Вісника редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.

Редакційна колегія Вісника може у будь-який час змінити будь-який пункт редакційної політики без попереднього повідомлення авторів (текст редакційної політики публікується на сайті Вісника).

Редакція Вісника сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової економічної науки.