DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164205

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ I ТРАДИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇХНІЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Тамара Степанівна Смовженко, Марія Ігорівна Хмелярчук

Анотація


Обґрунтовано роль класичної економічної школи в утвердженні та поширенні у світі фундаментальних принципів економічної науки та європейських економічних цінностей і традицій. Доведено, що становлення і розвиток класичної школи в економічній науці знаменували не лише появу першої наукової економічної школи і популяризації економічної науки, а й популяризації й поширення європейських економічних цінностей у світі, на ґрунті яких сформувалась економічна школа, а саме: свобода економічної діяльності, приватне підприємництво, вільна конкуренція, економічний лібералізм. Вказані економічні цінності заклали фундамент формування ринкової економіки та її поступового утвердження як найбільш успішної моделі економічної системи в більшості країн світу. Проаналізовано внесок Київської економічної школи в розвитку ідей класичної школи і в обґрунтуванні доцільності ринкових трансформацій в Україні у ХІХ столітті. Акцентовано увагу на вагомому внеску вітчизняних учених у європейську і світову скарбницю економічної науки.

Ключові слова


класична економічна школа; економічні цінності; європейські цінності та традиції економічної науки; Київська економічна школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Smith, A. (2001). Dobrobut natsii. Doslidzhennia pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsii [Goodwill of nations. Study on the nature and causes of the welfare of nations]. (O. Vasyljeva et al. Trans.). Ye. Lytvyn (Ed.). Кyiv: Port-Royal [in Ukrainian].

Ricardo, D. (n. d.). Nachala politicheskoj ekonomii i nalogovogo oblozheniya [Beginnings of political economy and taxation]. Retrieved from http://books.efaculty.kiev.ua/isekvs/10 [in Russian].

Say, J.-B. (2000). Traktat po politicheskoj ehkonomii [Treatise on Political Economy]. Moscow: Delo [in Russian].

Mill, J. S. (1980). Osnovy politiceskoj ekonomii [Foundations of Political Economy]. Moscow: Progress [in Russian].

Vernadskii, I. V. (1852). Ocherki teorii potrebnostej [Essays on the theory of consistency]. Saint Petersburg [in Russian].

Bunge, N. Kh. (1870). Osnovaniya politicheskoj ekonomii [Th e foundations of political economy]. Kiev [in Russian].

Bunge, N. Kh. (1856). Rech’ i kratkij otchet, chitannye v torzhestvennom sobranii Imperatorskogo universiteta sv. Vladimira 9 iyunya 1856 g. [Speech and brief report, read in a solemn meeting of the Imperial University of St. Vladimir June 9, 1856]. Kiev [in Russian].

Bazylevych V. D. (Ed.). (2005). Mykola Khrystyianovych Bunhe: suchasnyi dyskurs [Mykola H. Bunge: modern discourse]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Antonovich, A. Ya. (1876). Sel’skohozyajstvennye servituty v Privislyanskom krae [Agricultural easements in Privislyansky Krai]. Trudy Imperatorskogo vol’nogo ehkonomicheskogo obshchestva — Proceedings of the Imperial Free Economic Society, 242 (3), 62—68 [in Russian].

Pichno, D. I. (1899). Osnovaniya politicheskoj ekonomii [Foundations of political economy]. Kiev [in Russian].

Antonovich, A. Ya. (1886). Kurs politicheskoj ekonomii [Th e course of political economy]. Kiev [in Russian].

Tugan-Baranovskij, M. I. (1913). Social’naya teoriya raspredeleniya [Social distribution theory]. Saint Petersburg [in Russian].

Tugan-Baranovskij, M. I. (1916). Social’nye osnovy kooperacii [Social foundations of cooperation]. Peterburg [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Смiт ; пер. з англ. О. Васильєва [та ін.] ; наук. ред. Є. Литвин. — Київ : Port-Royal, 2001. — 594 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения [Электронный ресурс] / Д. Рикардо. — Режим доступа : http://books.efaculty.kiev.ua/isekvs/10.

Сей Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сей. — Москва : Дело, 2000.

Милль Дж. С. Основы политической экономии : в 3 т. / Дж. С. Милль. — Москва : Прогресс, 1980. — Т. 1. — С. 240—241.

Вернадский И. В. Очерки теории потребностей / И. В. Вернадский. — Санкт-Петербург, 1852.

Бунге Н. Х. Основания политической экономии / Н. Х. Бунге. — Киев, 1870.

Бунге Н. Х. Речь и краткий отчет, читанные в торжественном собрании Императорского университета св. Владимира 9 июня 1856 г. — Киев, 1856.

Микола Християнович Бунге: сучасний дискурс : монографія / за ред. В. Д. Базилевича. — Київ : Знання, 2005. — 697 с.

Антонович А. Я. Сельскохозяйственные сервитуты в Привислянском крае / А. Я. Антонович // Труды Императорского вольного экономического общества. — 1876. — № 242. — Т. 3. — С. 62—68.

Пихно Д. И. Основания политической экономии / Д. И. Пихно. — 2-е изд. — Киев, 1899. — Выпуск первый.

Антонович А. Я. Курс политической экономии / А. Я. Антонович. — Киев, 1886.

Туган-Барановский М. И. Социальная теория распределения / М. И. Туган-Барановский. — СанктПетербург, 1913.

Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский. — Петербург, 1916.

Copyright (c) 2019 Тамара Степанівна Смовженко, Марія Ігорівна Хмелярчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х