DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164206

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ірина Миколаївна Боярко, Роксолана Ростиславівна Голуб

Анотація


Визначено напрями трансформації інформаційних потреб фінансів у процесі складних соціальноекономічних перетворень, які супроводжують становлення і розвиток інформаційного суспільства. Вихідною тезою дослідження є те, що зростання ролі якості формування, функціонування та задоволення інформаційних потреб є головним інструментом управління і розвитку в умовах інформаційної економіки. Стратегічна орієнтованість інформаційних потреб заснована на посиленні об’єктивного зв’язку між оперативною, поточною і стратегічною інформацією, системності та комплексності вивчення впливу внутрішніх і зовнішніх факторів навколишнього середовища на поточний і перспективний стани об’єктів суспільної діяльності, у т. ч. фінансів. Установлено, що економіка інформаційного суспільства характеризується поступовим нівелюванням відмінностей між інформаційними потребами та інформацією у фінансових відносинах з огляду на прискорення інформаційно-комунікаційних процесів. Транспарентність інформаційних систем, яка передбачає як відкритість інформації, так і відкритість інформаційних потреб суб’єктів фінансових відносин, сприяє поступовому розширенню інформації фінансових відносин і, відповідно, розмиванню змістовної межі між ними та інформацією фінансів. Напрями трансформації інформаційних потреб обґрунтовані з позиції сучасних концепцій інформаційної онтології — діяльнісної, системної, когнітивної та часової. Розроблено структурно-логічну модель трансформації інформаційних потреб фінансів в умовах інформаційної економіки. Надано визначення інформаційних потреб фінансів, яке, на відміну від наявних, ураховує специфіку, яка визначається напрямами їхньої трансформації відповідно до профілю та особливостей фінансової діяльності як однієї з форм реалізації інформаційно-комунікаційних взаємодій в інформаційному суспільстві на засадах комплексного поєднання діяльнісної, системної, когнітивної та часової концепцій інформаційної онтології.

Ключові слова


фінанси; інформаційна економіка; інформаційні потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Bell, D. (1973). Th e Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

Demin, A. I. (2007). Informacionnaya teoriya ekonomiki: makromodel [Information theory of economics: macromodel]. Moscow: KomKniga [in Russian].

Naisbitt, J. (1982). Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives. New York : Warner Books.

Stonier, T. (1983). Th e Wealf of Information: A Profi le of the Post-Industrial Economy. London: Th ames Methuen.

Blyumenau, D. I. (1986). K utochneniyu iskhodnyh ponyatij teorii informacionnyh potrebnostej [To clarify the initial concepts of the theory of information needs]. Nauchno-tekhnicheskaya informaciya — Sc ientifi c and technical information, 2, pp. 7—12 [in Russian].

Gilyarevskij, R. S., & Grikhanov, Yu. A. (2007). Informacionnaya potrebnost’ [Information need]. Bibliotechnaya ehnciklopediya — Library encyclopedia. Moscow: Pashkovdom [in Russian].

Mirimanova, M. S. (1987). Informacionnaya potrebnost’ kak psihologicheskaya problema [Information need as a psychological problem]. Nauchno-tekhnicheskaya informaciya — Scientifi c and technical information, 4, 1—4 [in Russian].

Sokolov, A. V. (2013). Chto est’ informacionnaya potrebnost’? [What is the information need?]. Analiz informacii v nauke, kul’ture, biznese — Analysis of information in science, culture, business. St. Petersburg: SPbGUKI [in Russian].

Borodynya, V. I. (1970). Informacionnye potrebnosti, ih vidy i osnovnye svojstva [Information needs, their types and basic properties]. Kiev: Znannia [in Russian].

Merkulov I. P. (1999). Kognitivnaya ehvolyuciya [Cognitive evolution]. Moscow: ROSSPEHN [in Russian].

Prigozhin, I. (2000). Konec opredelennosti. Vremya, haos i novye zakony prirody [End of certainty. Time, chaos and new laws of nature]. Izhevsk: CIC «Regulyarnaya i haoticheskaya dinamika» [in Russian].

Soros, G. (1998). Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered. New York: Public Aff airs.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bell D. Th e Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting / D. Bell. — New York : Basic Books, 1973. — 234 р.

Демин А. И. Информационная теория экономики: макромодель : монография / А. И. Демин. — Изд. 2-е, стереот. — Москва : КомКнига, 2007. — 352 с.

Naisbitt J. Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives / J. Naisbitt. — New York : Warner Books, 1982. — 290 p.

Stonier T. Th e Wealf of Information: A Profi le of the Post-Industrial Economy / T. Stonier. — London : Th ames Methuen, 1983. — 224 р.

Блюменау Д. И. К уточнению исходных понятий теории информационных потребностей / Д. И. Блюменау // Научно-техническая информация. — 1986. — № 2. — С. 7—12. — (Сер. 2).

Гиляревский Р. С. Информационная потребность / Р. С. Гиляревский, Ю. А. Гриханов // Библиотечная энциклопедия. — Москва : Пашков дом, 2007. — С. 419—420.

Мириманова М. С. Информационная потребность как психологическая проблема / М. С. Мириманова // Научно-техническая информация. — 1987. — № 4. — С. 1—4. — (Сер. 1).

Соколов А. В. Что есть информационная потребность? / А. В. Соколов // Труды Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств. — Санкт-Петербург : СПб ГУКИ, 2013. — Т. 197 : Анализ информации в науке, культуре, бизнесе. — С. 7—18.

Бородыня В. И. Информационные потребности, их виды и основные свойства / В. И. Бородыня. — Киев : «Знання», 1970. — 25 с.

Меркулов И. П. Когнитивная эволюция / И. П. Меркулов ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. — Москва : РОССПЭН, 1999. — 310 с.

Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы / И. Пригожин. — Ижевск : ЦИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. — 208 с.

Soros G. Th e Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered / G. Soros. — New York : Public Aff airs, 1998. — 241 p.

Copyright (c) 2019 Ірина Миколаївна Боярко, Роксолана Ростиславівна Голуб

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х