DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164209

ІНФЛЯЦІЯ ТА ІНФЛЯЦІЙНІ ОЧІКУВАННЯ В УМОВАХ СУТТЄВИХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ

Олександр Іванович Петрик, Ігор Миколайович Дейсан

Анотація


Висвітлено основні положення сучасної нової класичної теорії та можливості їх практичного застосування в діяльності центральних банків. Установлено, що монетарна політика спрямовує свої зусилля для забезпечення низької інфляції в довгостроковому періоді. У короткостроковому періоді монетарна політика стабілізує коливання розриву ВВП навколо довгострокового тренду (потенційного зростання ВВП). Визначено, що центральні банки, які застосовують активну монетарну політику, публічно проголошують про зміни (або незмінність) монетарної політики для забезпечення досягнення головної цілі в довгостроковому періоді та стабілізаційного впливу на економічну активність у короткостроковому. Головним чином зміна монетарної політики полягає в рішенні про зміну ключової короткострокової ставки центрального банку. Доведено, що відбулося визначне зростання у прозорості монетарної політики через якісні зміни в комунікаціях центрального банку із суспільством з метою приведення інфляційних очікувань до рівня довгострокового цільового показника від інфляції та постійного утримання їх біля цього рівня. Зроблено висновок, що антиінфляційна політика, базована на чітко визначених правилах і зростанні довір’я, може знизити інфляцію та підтримувати її на низькому рівні без значного зменшення обсягу виробництва. Наступний практичний досвід десятків і десятків країн підтвердив правильність цього підходу і тому саме зараз він є домінуючим у світі.

Ключові слова


інфляція; інфляційні очікування; монетарна політика; невизначеність; центральний банк

Повний текст:

PDF

Посилання


Kydland, F. E. (1977). Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of Political Economy, 85:3, 473—91.

Friedman, M. (1968). Th e Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58, 1—17.

Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Infl ation and Optimal Unemployment over Time. Economica, 34, 254—281.

Tobin, J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Th eory. JMCB, 34.

Calvo, G. A. (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics, 12 (3), 383—398.

Fisher, S. (1994). Modern Central Banking. A Central Banking Symposium of the Bank of England : working papers collection.

Taylor, J. B. (1979). Staggered wage setting in a Macro Model. American Economic Review, 69 (2), 108—113.

Fisher, I. (1930). Th e Th eory of Interest. Fairfi eld, NJ: Augustus M. Kelly.

Friedman, M. (1957). A Th eory of Consumption Function. Princeton: Princeton University Press.

Phelps, E., & Taylor, J. (1977). Stabilizing Powers of Monetary Policy under Rational Expectations. JPE, 85 (1), 163—190.

Lucas, R. E. Jr. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Journal of Monetary Economics: Supplementary Series, 12 (4), 19—46.

Lucas, R. E. Jr. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Political Economy, 4, 103—124.

Sargent, T. J. (1973). Rational Expectations, Th e Real Rate of Interest, And Th e Natural Rate of Unemployment. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 429—472.

Sargent, T. J. (1999). The Conquest of American Infl ation. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sargent, T., Noah, W. & Tao, Zh. (2006). Shocks and Government Beliefs: Th e Rise and Fall of American Infl ation. American Economic Review, 96, 1193—1224.

Ball, L. (1997). Disinfl ation and the NAIRU. N. Y.: NBER Working Papers, 5520.

Romer, D. (1997). Reducing Infl ation: Motivation and Strategy. Chicago: University of Chicago Press.

Gordon, R. J. (1970). Th e Recent Acceleration of Infl ation and its Lessons for the Future. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 8—41.

McCallum, B. T. (1989). Monetary Economics: Th eory and Policy. New York: Macmillan Publishing Company.

Mishkin, F. S. (1983). A Rational Expectations Approach to Macroeconometrics. Chicago: University of Chicago Press.

Fischer, S. (1980). Dynamic Inconsistency, Cooperation, and the Benevolent, Dissembling Government. Journal of Economic Dynamics and Control, 2:1, 93—107.

Phelps, E. S. (1994). Structural Slumps: Th e Modern Equilibrium Theory of Unemployment. Interest and Assets.

Taylor, J. В. (1997). Th e policy rule mix: a macroeconomic policy evaluation. World Bank Festschrift Conference: working papers. Washington, D.C.

Levin, A., & Piger, J. (2003). Time-Variation in U.S. Infl ation Persistence. Federal Reserve Bank of St. Louis.

Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). Th e Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective. Journal of Economic Literature, 37, 1661—1707.

Calvo, G. A., Celasun, O., & Kumhof, M. A. (2001). Th eory of Rational Infl ationary Inertia. University of Maryland.

Batini, N. (2002). Euro Area Infl ation Persistence. London: Bank of England.

Benati, L. (2002). Investigating Infl ation Persistence Across Monetary Regimes. London: Bank of England.

Gali J., & Getler, M. (1999). Infl ation Dynamics: A Structural Econometric Analysis. Journal of Monetary Economics, 44, 195—222.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kydland F. E. Ru les Rather than Discretion: Th e Inconsistency of Optimal Plans / F. E. Kydland, E. C. Prescott // Journal of Political Economy. — 1977. — № 85:3. — P. 473—91.

Friedman M. Th e Role of Monetary Policy / M. Friedman // American Economic Review. — 1968. — № 58 (1). — P. 1—17.

Phelps E. S. Phi llips Curves, Expectations of Infl ation and Optimal Unemployment over Time / E. S. Phelps // Economica. — 1967. — Vol. 34. — P. 254—281.

Tobin J. A Gener al Equilibrium Approach to Monetary Th eory / J. Tobin // JMCB. — 1969. — № 34.

Calvo G. A. Stag gered Prices in a Utility-Maximizing Framework / G. A. Calvo // Journal of Monetary Economics. — 1983. — Vol. 12. — № 3. — P. 383—398.

Fisher S. Modern Central Banking / S. Fisher // A Central Banking Symposium of the Bank of England : working papers collection. — 1994.

Taylor J. B. Sta ggered wage setting in a Macro Model / J. B. Taylor // American Economic Review. — 1979. — Vol. 69 (2). — P. 108–113.

Fisher I. Th e Th eory of Interest / I. Fisher. — Fairfi eld, NJ : Augustus M. Kelly, 1930.

Friedman M. A Th eory of Consumption Function / M. Friedman. — Princeton : Princeton University Press, 1957.

Phelps E. Stabil izing Powers of Monetary Policy under Rational Expectations / E. Phelps, J. Taylor // JPE. — 1977. — Vol. 85. — № 1. — P. 163—190.

Lucas R. E. Jr. Econometric Policy Evaluation: A Critique / R. E. Jr. Lucas // Journal of Monetary Economics: Supplementary Series. — 1976. — Vol. 12. — № 4. — P. 19—46.

Lucas R. E. Jr. Expectations and the Neutrality of Money / R. E. Jr. Lucas // Journal of Political Economy. — 1972. — Vol. 4. — P. 103—124.

Sargent T. J. Ra tional Expectations, Th e Real Rate of Interest, And Th e Natural Rate of Unemployment / T. J. Sargent // Brookings Papers on Economic Activity. — 1973. — № 2. — P. 429—472.

Sargent T. J. Th e Conquest of American Infl ation / T. J. Sargent. — Princeton, NJ : Princeton University Press, 1999.

Sargent T. Shock s and Government Beliefs: Th e Rise and Fall of American Infl ation / T. Sargent, N. Williams, T. Zha // American Economic Review. — 2006. — № 96 (4). — P. 1193—1224.

Ball L. Disinfl a tion and the NAIRU / L. Ball. — New York : NBER, 1997. — № 5520.

David R. Reducin g Infl ation: Motivation and Strategy / D. Romer. — Chicago : University of Chicago Press, 1997.

Gordon R. J. Th e Recent Acceleration of Infl ation and its Lessons for the Future / R. J. Gordon // Brookings Papers on Economic Activity. — 1970. — № 1. — P. 8–41.

McCallum B. T. M onetary Economics: Th eory and Policy / B. T. McCallum. — New York : Macmillan Publishing Company, 1989.

Mishkin F. S. A Rational Expectations Approach to Macroeconometrics / F. S. Mishkin. — Chicago : University of Chicago Press, 1983.

Fischer S. Dynam ic Inconsistency, Cooperation, and the Benevolent, Dissembling Government / S. Fischer // Journal of Economic Dynamics and Control. — 1980. — № 2:1. — P. 93—107.

Phelps E. S. Str uctural Slumps: Th e Modern Equilibrium Th eory of Unemployment / E. S. Phelps // Interest and Assets. — 1994.

Taylor J. В. Th e policy rule mix: a macroeconomic policy evaluation / J. В. Taylor // World Bank Festschrift Conference : working papers. — Washington, D. C., 1997.

Levin A. Time-Va riation in U.S. Infl ation Persistence: manuscript / A. Levin, J. Piger. — Federal Reserve Bank of St. Louis, 2003.

Clarida R. Th e S cience of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective / R. Clarida, J. Gali, M. Gertler // Journal of Economic Literature. — 1999. — № 37. — P. 1661—1707.

Calvo G. A Th eor y of Rational Infl ationary Inertia: manuscript / G. Calvo, O. Celasun, M. A. Kumhof. — University of Maryland. — 2001.

Batini N. Euro A rea Infl ation Persistence / N. Batini. — London : Bank of England, 2002.

Benati L. Invest igating Infl ation Persistence Across Monetary Regimes : manuscript / L. Benati. — London : Bank of England, 2002.

Gali J. Infl atio n Dynamics: A Structural Econometric Analysis / J. Gali, M. Gertler // Journal of Monetary Economics. — 1999. — № 44 (2). — P. 195—222.

Copyright (c) 2019 Олександр Іванович Петрик, Ігор Миколайович Дейсан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х