DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164664

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА НА ІНФОРМАЦІЙНУ ЕКОНОМІКУ

Лариса Василівна Ноздріна, Каріна Євгенівна Височанська

Анотація


Описано, що на сучасному етапі стрімкий розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій
(ІКТ) спричинив зростання ролі інформації та знання в усіх сферах людської діяльності. Зазначено, що в су-
часній інформаційній економіці інформація ототожнюється з товарною продукцією і завдяки провідній ролі
ІКТ впливає на економічний розвиток країни. Проаналізовано, що інформаційна діяльність в суспільстві на-
лежить до «індустрії знань», яка охоплює і сектор мас-медіа, які, зокрема, представлені в Інтернеті. Вивчено
сучасні тенденцій розвитку інформаційної економіки за допомогою реалізації проекту дослідження впливу
Інтернет-медіа на її розвиток в Україні. За допомогою хмарного сервісу Google Form проведено анкетування
користувачів Інтернет-медіа, на підставі якого порівняно сучасний стан україно- та польськомовних ринків.
За результатами проекту було визначено: найбільш інформативні канали онлайн-ресурсів на українському
і польському ринках; масовість використання Інтернет-джерел у веденні господарської діяльності; залежнос-
ті між віком, статусом, місцем проживання досліджуваних та їхнім ставлення до Інтернет-ресурсів; вплив
інформації з Інтернет-медіа на: 1) імідж, рентабельність компанії, попит на її товари і послуги; 2) розвиток
новітніх технологій; 3) політичну, соціальну та бізнес-ситуацію у країні; 4) міжнародну бізнес-співпрацю.


Ключові слова


інформаційна економіка; індустрія знань; мас-медіа; Інтернет-медіа; хмарний сервіс; анкетування; українсько- і польськомовні Інтернет-медіа

Повний текст:

PDF

Посилання


Kononova, K. Yu. (2015). Informatsijna ekonomika: modeliuvannia evoliutsijnykh protsesiv [Information Economics: Modeling of Evolutionary Processes]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Kemp, S. (2018). Digital in 2018: world's internet users pass the 4 billion mark. www.wearesocial.com. Retrieved from https://www.wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.

Poliakova, A. (2018). Lyshe 58 % ukraintsiv korystuiut'sia internetom [Only 58% of Ukrainians use the Internet]. www.epravda.com.ua. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633590/ [in Ukrainian].

«Molodyj i perspektyvnyj». Yakyj potentsial prykhovuie rynok internet-torhivli Ukrainy [«Young and promising». What potential hides the Internet trade market of Ukraine]. (2018, August, 31). www.epravda.com.ua. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/31/639949/ [in Ukrainian].

Marukhovs'kyj, O. O. (2009). Vytoky kontseptsij informatsijnoho suspil'stva ta suspil'stva znan [Origins of the concepts of information society and knowledge society]. Osvita rehionu. Politolohiia psykholohiia, komunikatsii Education of the region. Political science psychology of communication, 2, 154—159 [in Ukrainian].

Yak Іnternet zminyv media v Ukraini [How has the Internet changed the media in Ukraine]. (2018, November 19). biz.nv.ua. Retrieved from https://biz.nv.ua/ukr/publications/jak-internet-zminiv-media-v-ukrajini-934104.html [in Ukrainian].

Mykhajlyn, I. L. (2008). Zhurnalistyka iak vsesvit: vybrani media doslidzhennia [Journalism as the Universe: Selected media research]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Stavlennia naselennia do ZMI ta spozhyvannia riznykh typiv ZMI u 2018 roku. [Attitudes of the population towards mass media and consumption of different types of mass media in 2018]. (2018, August, 05). www.slideshare.net. Retrieved from https://www.slideshare.net/ssuserce0e43/ss-113052343?ref=https://detector.media/infospace/article/140807/2018-09-06-doslidzhennya-56-ukraintsiv-vvazhayut-shcho-mozhut-vidrizniti-zamovni-materiali-v-zmi/ [in Ukrainian].

Create beautiful forms. (n. d.). www.google.com. Retrieved from https://www.google.com/intl/en-GB/forms/ about/.

Nozdrina, L. V. (2015). Metodolohiia naukovykh doslidzhen' v informatsijnij ekonomitsi [Methodology of scientific research in the information economy]. Lviv: Vydavnytstvo L'vivs'koi komertsijnoi akademii [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кононова К. Ю. Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : монографія / К. Ю. Кононова. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 310 с.

Kemp S. Digitalin 2018: world’s internet users pass the 4 billion mark [Electronic resource]. — Available at : https://www.wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.

Полякова А. Лише 58 % українців користуються Інтернетом [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633590/.

«Молодий і перспективний». Який потенціал приховує ринок інтернет-торгівлі України [Електронний ресурс] // Сайт газети «Економічна правда». — 2018. — 31 серпня. — Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/31/639949/.

Маруховський О. О. Витоки концепцій інформаційного суспільства та суспільства знань / О. О. Маруховський // Освіта регіону. Політологія психологія комунікації. — 2009. — № 2. — C. 154—159.

Як Інтернет змінив медіа в Україні [Електронний ресурс] // Сайт журналу «Новое время». — 2018. 19 листопада. — Режим доступу : https://biz.nv.ua/ukr/publications/jak-internet-zminiv-media-vukrajini-934104.html.

Михайлин I. Л. Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Харків : Прапор, 2008. — 512 с.

Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів ЗМІ у 2018 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.slideshare.net/ssuserce0e43/ss-113052343?ref=https://detector.media /infospace/article/140807/2018-09-06-doslidzhennya-56-ukraintsiv-vvazhayut-shcho-mozhut-vidrizniti-zamovnimateriali-v-zmi/.

Create beautiful forms [Electronic resource]. — Available at : https://www.google.com/intl/en-GB/forms/about/.

Ноздріна Л. В. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : навч. посібник / Л. В. Ноздріна. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 257 с.

Copyright (c) 2019 Лариса Василівна Ноздріна, Каріна Євгенівна Височанська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х