DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193922

ТЕОРІЇ КУРСОУТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВА ПОЛІТИКИ ОБМІННОГО КУРСУ

Наталія Романівна Швець, Дмитро Дмитрович Полагнин

Анотація


Проблеми визначення оптимального валютного курсу і прогнозування його впливу на економічні процеси вимагають пошуку нових підходів до дослідження фундаментальних і прикладних моделей курсоутворення в умовах сфери впливу різних інтересів суб’єктів економічних відносин. З методологічного погляду, для вивчення теорій валютного курсу в процесі реалізації валютно-курсової політики можна використовувати різні підходи. Розглянуто політичний та емпіричний підходи до використання теорій курсоутворення. Зазначено переваги і недоліки кожного окремого підходу і його вплив на політику обмінного курсу. Описано теоретичні моделі формування валютного курсу, його прогнозування в короткостроковому і довгостроковому періодах. Окремо зазначено покоління моделей, які пояснюють валютні кризи. Означено проблеми дослідження курсоутворення в контексті виникнення взаємовиключних ідей. Доведено, що на практиці можуть втілюватись ті підходи до курсоутворення, які формуються під певні цілі економічної політики і реалізуються відповідно до умов та інтересів.

Ключові слова


теорія; модель; валютний курс; політика обмінного курсу; політичний підхід; емпіричний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Demchenko, M. Yu. (2010). Naukovo-teoretychni kontseptsii valiutnoho kursu [Scientific and theoretical concepts of the exchange rate]. Naukovyi visnyk CHDIEU — Scientific Bulletin of the ChSEМ, 2 (6), 10—23 [in Ukrainian].

Markusenko, M. V. (2015). Teorii valyutnogo kursa i platezhnogo balansa, ikh rol’ v formirovanii gosudarstvennoy valyutnoy politiki v usloviyakh globalizatsii [Exchange rate and balance of payments theories, their role in shaping government monetary policy in the context of globalization]. BHEU — BSU, 8, 199—205 [in Russian].

Trebich, T. V. (2006). Razvitiye teorii valyutnogo kursa i vozmozhnosti yeye empiricheskoy proverki [Development of exchange rate theory and the possibility of its empirical verification]. Vestnik SPbGU — SPtSU Newsletter, 4, 175—180 [in Russian].

Bozhechkova, A. V., & Trunin, P. V. (2013). Obzor osnovnykh modeley obmennogo kursa i analiz vozmozhnostey ikh primeneniya v rossiyskikh usloviyakh [Overview of the main models of the exchange rate and analysis of the possibilities of their application in Russian conditions]. Moscow [in Russian].

Heston, A., Nuxoll, D., & Summers, R. (1994). The Differential Productivity Hypothesis and Purchasing_Power Parities: Some New Evidence]. Review of International Economics, 2.

Trofimov, G. Yu. (1993). Teoriya obmennogo kursa: konkurentsiya posrednikov i vneshnetorgovaya politika gosudarstva [Exchange rate theory: competition of intermediaries and foreign trade policy of the state]. Ekonomika i matematicheskiye metody — Economics and mathematical methods, 2, 165—181 [in Russian].

Panilov, M. A. (2009). Razvitiya teoriy valyutnogo kursa i evolyutsiya printsipov yego modelirovaniya. [The development of exchange rate theories and the evolution of the principles of its modeling]. Audit i finansovyy analiz — Audit and financial analysis, 4, 1—25 [in Russian].

Kucherenko, S. A. (2008). Modeli, teorii ta kontseptsii formuvannia valiutnoho kursu [Models, theories and concepts of exchange rate formation]. Visnyk ZHDTU — ZhSTU Bulletin, 3 (45), 319—327 [in Ukrainian].

Ruska, R. V. (2012). Ekonometryka [Econometrics]. Ternopil: Time [in Ukrainian].

Kolinets, L. B. (2011). Empirychni modeli svitovykh ekonomichnykh kryz [Empirical models of world economic crises. Efektyvna ekonomika — An efficient economy, 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=498 [in Ukrainian].

Polagnyn, D. D. (2012). Kontseptualni zasady valyutnoyi polityky v Ukrayini [Conceptual principles of monetary policy in Ukraine]. Chasopys ekonomichnykh reform — Journal of Economic Reforms, 2 (6), 54—58 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Демченко М. Ю. Науково-теоретичні концепції валютного курсу / М. Ю. Демченко // Науковий вісник ЧДІЕУ. — 2010. — № 2 (6). — С. 10—23.

Маркусенко М. В. Теории валютного курса и платежного баланса, их роль в формировании государственной валютной политики в условиях глобализации / М. В. Маркусенко // БГЭУ. — 2015. — Вып. 8. — С. 199—205.

Требич Т. В. Развитие теории валютного курса и возможности ее эмпирической проверки / Т. В. Требич //  Вестник СПбГУ. — 2006. — Вып. 4. — С. 175—180.

Божечкова А. В. Обзор основных моделей обменного курса и анализ возможностей их применения в российских условиях : материалы научно-исследовательской работы / А. В. Божечкова, П. В. Трунин. — Москва, 2013. — 86  с.

Heston A.The Differential Productivity Hypothesis and Purchasing_Power Parities: Some New Evidence / A. Heston, D. Nuxoll, R. Summers // Review of International Economics. — 1994. — № 2.

Трофимов Г. Ю. Теория обменного курса: конкуренция посредников и внешнеторговая политика государства / Г. Ю. Трофимов // Экономика и математические методы. — 1993. — № 2. — С. 165—181.

Панилов М. А. Развития теорий валютного курса и эволюция принципов его моделирования / М. А. Панилов //  Аудит и финансовый анализ. — 2009. — № 4. — С. 1—25.

Кучеренко С. А. Моделі, теорії та концепції формування валютного курсу / С. А. Кучеренко // Вісник ЖДТУ. — 2008. — № 3 (45). — С. 319—327.

Руська Р. В. Економетрика : навч. посіб. / Р. В. Руська. — Тернопіль : Тайм, 2012. — 224 с.

Колінець Л. Б. Емпіричні моделі світових економічних криз [Електронний ресурс] / Л. Б. Колінець // Ефективна економіка. — 2011. — № 3. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=498.

Полагнин Д. Д. Концептуальні засади валютної політики в Україні / Д. Д. Полагнин // Часопис економічних реформ. — 2012. — № 2 (6). — С. 54—58.

Copyright (c) 2020 Наталія Романівна Швець, Дмитро Дмитрович Полагнин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х