DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193925

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКАХ РОЗВИТКУ

Геннадій Петрович Бортніков

Анотація


Національні банки розвитку здатні працювати ефективно, реалізуючи свої стратегічну місію. Проте створення національного банку розвитку можливе на базі одного або кількох наявних банків, що дозволяє заощадити час і ресурси. У разі ухвалення політичного рішення постане питання про належний корпоративний устрій, що запобігатиме провалам. Однією з передумов успішного залучення ресурсів на ринку і розміщення коштів у дохідні активи є організація та управління з дотриманням сучасних стандартів корпоративного устрою. Держава здатна показати себе ефективним власником, запобігаючи політизації бізнесу банку розвитку в інтересах окремих олігархічних кіл або заради короткострокових вигід. Високу культуру управління забезпечить набір належних процедур відбору, оцінки і винагороди вищих керівників державних банків, у чому вирішальною є роль наглядової ради. Одним із ключових критеріїв відбору на посади керівників банку має бути бездоганна репутація претендентів. Витрати на утримання вищих керівників (членів правління) мають бути обґрунтованими, ураховуючи не лише рівень оплати на ринку, а й масштаби і результати діяльності банку. Використано дані звітності керівництва про винагороду, оприлюднені національними банками розвитку Східної Європи. Статус державного банку вимагає високого рівня розкриття інформації про схеми винагороди, обґрунтування рівня оплати вищих керівників і директорів.

Ключові слова


банки; державний сектор; банк розвитку; корпоративне управління; винагорода; менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Guidelines on Internal Governance. European Banking Authority. EBA/GL/2017/11.(2018, March 21). — Retrieved from https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/531e7d72-d8ff-4a24-a69a-c7884fa3e476/Guidelines%20on%20Internal%20Governance %20 %28EBA-GL-2017-11%29_EN.pdf?retry=1.

EBA guidelines on sound remuneration policies. European Banking Authority. EBA / GL / 2015/22. (2016, June 27). Retrieved from https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelineson-sound-remuneration-policies.

Guidelines: Corporate governance principles for banks. Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements. (2015, July). www.bis.org. Retrieved from https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf.

Korporatyvne upravlinnya [Corporate Governance]. (n. d.). www.ssmsc.gov.ua. Retrieved from http://www.ssmsc.gov.ua/activities/corpmanagement [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Metodychnykh rekomendatsiy shchodo orhanizatsii korporatyvnoho upravlinnia v bankakh Ukrainy: Rishennia Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy № 814-r vid 03 hrudnia 2018 [Approval of Methodological Recommendations on Corporate Governance in Banks of Ukraine. Decision of the Board of the National Bank of Ukraine № 814-r of December 3, 2018]. (n. d.). zakon.rada. gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/vr814500-18 [in Ukrainian].

Kerivni pryntsypy OESR shchodo korporatyvnoho vryaduvannya na pidpryyemstvakh derzhavnoyi formy vlasnosti, redaktsiya 2015 roku [OECD Guidelines on Corporate Governance in State-Owned Enterprises, 2015, OECD Publishing]. (2019). https://doi.org/10.1787/9789264312906-uk [in Ukrainian].

Bayura, D. O. (2012). Udoskonalennya korporatyvnoho upravlinnya v umovakh hlobalizatsiyi [Improvement of corporate governance in the conditions of globalization]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny — Bulletin of economic science of Ukraine, 1, 23—26 [in Ukrainian].

Rovynska, K. I. (2010). Derzhavne rehulyuvannya kapitalizatsiyi bankiv (orhanizatsiyno-korporatyvni zasady) [State regulation of bank capitalization (organizational and corporate principles)]. Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalnoho upravlinnya. Upravlinnya — Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. Management, 1, 237—243. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2010 [in Ukrainian].

Yurkiv, N. Ya. Shlyakhy ta napryamy zaprovadzhennya efektyvnoho korporatyvnoho upravlinnya v derzhavnykh bankakh. Analitychna zapyska [Ways and directions of introduction of effective corporate governance in state banks. Analytical note]. (2018, September). Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/shlyakhi-ta-napryami-zaprovadzhennya-efektivnogo-korporativnogoupravlinnya [in Ukrainian].

Denys, O. B. (2012). Korporatyvne upravlinnia v bankakh: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniana praktyka [Corporate Governance in Banks: Foreign Experience and Domestic Practice]. Finansovo-kredytna diyalnist: problemy teoriyi ta praktyky — Financial-credit activity: problems of theory and practice, 1, 50—55 [in Ukrainian].

Metlushko, O. V., & Sorokivska, Z. K. (2017). Napryamy rozvytku ta vdoskonalennya korporatyvnoho upravlinnya v bankakh [Areas of development and improvement of corporate governance in banks]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment. — Scientific Bulletin of the International Humanities University. Economics and Management, 27, 101—104 [in Ukrainian].

Organization Structure. SID Bank. (n. d.). www.sid.si. Retrieved from https://www.sid.si/en/about/organization-structure-contacts.

Croatian bank for reconstruction and development. Annual financial statements for 2018. (2019, March). www.hbor.hr. Retrieved from https://www.hbor.hr/wp-content/uploads/2019/04/HBOR-financialstatements-ENG-2018.pdf.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro litsenzuvannya bankiv: Ordinance issued by the National Bank of Ukraine № 149 as of 22.12.2018 [On approval of the Banking Licensing Regulations: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 149 dated 22.12.2018 (as amended)]. (n. d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18 [in Ukrainian].

Oholoshennya pro provedennya konkursu na posadu holovy pravlinnya AT «Derzhavnyy eksportnoimportnyy bank Ukrayiny» [Announcement of the competition for the post of Chairman of the Board of JSC «State Export-Import Bank of Ukraine»]. (2019, November 18). www.mof.gov.ua. Retrieved from https://www.mof.gov.ua/uk/news/ogoloshennia_pro_provedennia_konkursu_na_posadu_golovi_pravlinnia_at_derzhavnii_eksportno-importnii_bank_ukraini-1885 [in Ukrainian].

Ukreksimbank oholosyv konkurs na posadu holovy pravlinnya [Ukreximbank has announced a competition for the position of Chairman of the Board]. (2019, November). Ekonomichna pravda — Economic truth. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/19/653876/ [in Ukrainian].

Guide to fit and proper assessments. (2018, May). European Central Bank. Retrieved from https://www.bankingsupervision.europa.eu.

Report of the management board on the activities of Bank Gospodarstwa Krajowego Capital Group (2018). www.parkiet.com. Retrieved from https://www.parkiet.com/assets/pdf/PA293726426.pdf.

A New Approach to Companies with State Treasury Shareholding (2017, October 23). biznesalert.com. Retrieved from https://biznesalert.com/new-approach-companies-state-treasury-shareholding.

Metsher, Yu. Yu. Income Declaration for 2018 [Declaration for 2018]. (n. d.). declarations.com.ua. Retrieved from https://declarations.com.ua/declaration/nacp_641e8bb5-ee34-4520-a05a-b2b1f2d3d0df [in Ukrainian].

Wages in Europe. Trading Economics. (n. d.). tradingeconomics.com. Retrieved from https://tradingeconomics.com/country-list/wages?continent=europe.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Guidelines on Internal Governance [Electronic resource] / European Banking Authority. EBA/GL/2017/11. 21.03.2018. — Available at : https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/531e7d72-d8ff-4a24-a69a-c7884fa3e476/Guidelines%20on%20Internal%20Governance %20 %28EBA-GL-2017-11%29_EN.pdf?retry=1.

EBA guidelines on sound remuneration policies [Electronic resource] / European Banking Authority. EBA/GL/2015/22. 27.06.2016. — Available at : https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies

Guidelines: Corporate governance principles for banks [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements. — 2015. — July. — Available at : https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf.

Корпоративне управління [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. —  Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua/activities/corpmanagement.

Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України :  Рішення Правління Національного банку України № 814-р від 3 грудня 2018 року [Електронний ресурс]. —  Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/vr814500-18.

Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності,  редакція 2015 року / OECD Publishing. — Париж, 2019. — https://doi.org/10.1787/9789264312906-uk.

Баюра Д. О. Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації / Д. О. Баюра // Вісник  економічної науки України. — 2012. — № 1 (21). — С. 23—26.

Ровинська К. І. Державне регулювання капіталізації банків (організаційно-корпоративні засади) [Електронний ресурс] / К. І. Ровинська // Науковий вісник Академії муніципального управління. Управління. — 2010. — Вип.  1. — С. 237—243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2010.

Юрків Н. Я. Шляхи та напрями запровадження ефективного корпоративного управління в державних банках : аналітична записка [Електронний ресурс] / Н. Я. Юрків ; Національний інститут стратегічних досліджень. —  2018. — Вересень. — Режим доступу : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/shlyakhi-ta-napryami- zaprovadzhennya-efektivnogo-korporativnogo-upravlinnya.

Денис О. Б. Корпоративне управління в банках: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / О. Б. Денис //  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2012. — № 1 (12). — С. 50—55.

Метлушко О. В. Напрями розвитку та вдосконалення корпоративного управління в банках / О. В. Метлушко, З.  К. Сороківська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. — 2017.   — № 27 (2). — С. 101—104.

Organization Structure [Electronic resource] / SID Bank. — Available at : https://www.sid.si/en/about/organization-structure-contacts.

Croatian bank for reconstruction and development [Electronic resource] / Annual financial statements for 2018. — Zagreb, 2019. — Available at : https://www.hbor.hr/wp-content/uploads/2019/04/HBORfinancial-statements-ENG-2018.pdf.

Про затвердження Положення про ліцензування банків : Постанова Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (зі змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18.

Оголошення про проведення конкурсу на посаду голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — 2019. — 18 листопада. — Режим доступу : https://www.mof.gov.ua/uk/news/ogoloshennia_pro_provedennia_konkursu_na_posadu_golovi_pravlinnia_at_derzhavn ii_eksportno-importnii_bank_ukraini-1885.

Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління [Електронний ресурс] // Економічна правда. —  2019. — 19 листопада. — Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/19/653876.

Guide to fit and proper assessments [Electronic resource] / European Central Bank. — 2018. — May. — Available at :  https://www.bankingsupervision.europa.eu.

Report of the management board on the activities of Bank Gospodarstwa Krajowego Capital Group in 2018 [Electronic resource]. — Available at : https://www.parkiet.com/assets/pdf/PA293726426.pdf.

A New Approach to Companies with State Treasury Shareholding [Electronic resource]. — 2017. — October, 23. — Available at : https://biznesalert.com/new-approach-companies-state-treasuryshareholding.

Мецгер Ю. Ю. Декларація за 2018 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://declarations.com.ua/declaration/nacp_641e8bb5-ee34-4520-a05a-b2b1f2d3d0df.

Wages in Europe [Electronic resource] / Trading Economics. — Available at : https://tradingeconomics.com/country-list/wages?continent=europe.

Copyright (c) 2020 Геннадій Петрович Бортніков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х