DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193933

УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БАНКУ

Вероніка Геннадіївна Ковальчук, Дмитро Юрійович Орліков, Вікторія Володимирівна Орлікова

Анотація


Для побудови банку майбутнього важливим є забезпечення ефективної інноваційної діяльності банків. Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад системи управління стратегічним розвитком банку і формування науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності сучасного банку. Проаналізовано види і напрями застосування цифрових технологій, готовність персоналу ефективно реалізовувати цифрову модель розвитку банку. Установлено, що банки переживають революцію в галузі продуктів, послуг і способів їх надання, технологій ідентифікації клієнтів і зв’язку, біометричних технологій для підвищення рівня безпеки і надійності ідентифікації. Тому банк майбутнього — це такий банк, який добре розуміє потреби своїх клієнтів, активно розробляє і впроваджує технології безконтактного локально орієнтованого сервісу і має бездоганну організацію служби бек-офісу, пропонуючи своїм клієнтам обслуговування дистанційно та через інноваційні філії / відділення. Запропоновано формування інноваційної стратегії в напрямі Банк 3.0 як найефективніший спосіб досягнення максимального розвитку банківської установи в сучасних умовах.

Ключові слова


банк; система управління; стратегія розвитку; банківські послуги; концепція; інноваційна стратегія; цифрові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, I. (1989). Strategichne upravlinnya [Strategic Management]. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Vasyurenko, O. V., Trydid, O. M., & Azarenkova, G. M. (2010). Modeli otsinky bankivskoi diialnosti dlia zabezpechennia stabilnosti bankivskoi systemy [Banking evaluation models to ensure the stability of the banking system]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Vovchak, O. D. (2016). Rozvytok stratehichnoho upravlinnia ta yoho osoblyvosti v bankakh z inozemnym kapitalom [Development of strategic management and its peculiarities in banks with foreign capital]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva — Technological audit and production reserves, 4/5, 36—41 [in Ukrainian].

Poltavska, Ye. O. (2015). Teoretychni pidkhody do vyznachennia sutnosti stratehichnoho upravlinnia bankivskoiu diialnistiu [Theoretical approaches to determining the essence of strategic management of banking]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of Banking University of the National Bank of Ukraine, 3, 211—214 [in Ukrainian].

Tompson, A. A. (1998). Strategicheskij menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizacii strategii [Strategic Management. The art of strategy development and implementation]. Moscow: Banki i birzhi, YuNITI [in Russian].

Stratehiia rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy 2016—2020: «Synerhiia rozvytku bankiv ta industrializatsii ekonomiky» [Strategy for Development of the Banking System of Ukraine 2016—2020: «Synergy of Bank Development and Industrialization of the Economy»]. (2016). Retrieved from http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf [inUkrainian].

Shpyliovyi, V. A. (2016). Pidkhody do klasyfikatsii bankivskykh posluh [Approaches to the classification of banking services]. Ekonomika ta derzhava — Economy and the state, 1, 27—30 [in Ukrainian].

Yudina, S. V., Ganziuk, S. M., & Shkarupa, K. A. (2017). Osoblyvosti vykonannia ekonomichnykh normatyviv NBU komertsiinymy bankamy [Features of implementation of economic norms of NBU by commercial banks] Naukovyi visnyk Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. — Scientific Bulletin of the Dnieper State Technical University, 3, 890—894 [in Ukrainian].

Ekonomichna efektyvnist innovatsiinoi diialnosti bankiv [Economic efficiency of banks’ innovation activity]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Yaki novynky v e-bankinhu ziavylysia i buly vprovadzheni v 2016 rotsi? Komentuiut eksperty [What new developments in e-banking have emerged and were implemented in 2016? Experts comment] (n. d.). BANKCHART. Retrieved from http://www.bankchart.com.ua/e_banking/statti/yaki_novinki_v_e [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ансофф І. Стратегічне управління : пер. з англ. / І. Ансофф. — Москва : Економіка, 1989. — 520 с.

Васюренко О. В. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи : монографія / О. В. Васюренко, О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова та ін. — Київ : УБС НБУ, 2010. — 322 с.

Вовчак О. Д. Розвиток стратегічного управління та його особливості в банках з іноземним капіталом / О. Д. Вовчак // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2016. — № 4/5 (30). — С. 36—41.

Полтавська Є. О. Теоретичні підходи до визначення сутності стратегічного управління банківською діяльністю / Є. О. Полтавська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2015. — № 3 (12). — С. 211— 214.

Tомпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов : пер. с англ. / А. А. Tомпсон. — Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с.

Стратегія розвитку банківської системи України 2016—2020 : «Синергія розвитку банків та індустріалізації економіки» : проект. Київ, 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strаtegi.pdf.

Шпильовий В. А. Підходи до класифікації банківських послуг / В. А. Шпильовий // Економіка та держава. — 2016. —  № 1. — С. 27—30.

Юдіна С. В. Особливості виконання економічних нормативів НБУ комерційними банками / С. В. Юдіна, С. М. Ганзюк, К. А. Шкарупа // Науковий вісник Дніпровського державного технічного університету. — 2017. — № 3 (43). — С. 890—894.

Карчева І. Я. Економічна ефективність інноваційної діяльності банків : дис. … канд. екон. Наук [Електронний ресурс] / І. Я. Карчева. — Київ, 2016. — 210 с. — Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2016/dis_karcheva.pdf.

Які новинки в е-банкінгу з’явилися і були впроваджені в 2016 році? Коментують експерти [Електронний ресурс] // BANKCHART. — Режим доступу : http://www.bankchart.com.ua/e_banking/statti/yaki_novinki_v_e_bankingu_z_yavilisya_i_buli_vprovadzheni_v_2016_rotsi_komentuyut_eksperti.

Copyright (c) 2020 Вероніка Геннадіївна Ковальчук, Дмитро Юрійович Орліков, Вікторія Володимирівна Орлікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х