DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193934

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У БАНКАХ УКРАЇНИ

Наталія Романівна Швець, Ярослав Анатолійович Омельчук

Анотація


Досліджено передумови для посилення внутрішніх контрольних процедур у банках України. Визначено основні підходи до організації системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням регуляторних вимог Національного банку України. Проаналізовано основні способи і напрями впровадження внутрішніх контрольних процедур у діяльності банківських установ України. Класифіковано основні види внутрішнього контролю, що мають бути регламентовані та впроваджені у діяльності банківських установ. Наведено критерії для оцінки системи внутрішнього контролю банківськими установами і Національним банком України. Розглянуто основні вимоги Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України і банківських групах, затвердженого Національним банком України 2019 року, зокрема визначено десять основних змін щодо організації внутрішнього контролю, які суттєво вплинуть на діяльність банківських установ України. Проаналізовано компоненти системи внутрішнього контролю і запропоновано основні критерії, що можуть  використовуватись банківськими установами для оцінки якості та ефективності системи внутрішнього контролю.

Ключові слова


банк; внутрішній контроль; система внутрішнього контролю; комплаєнс; корпоративне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Omelchuk, Ya. A. (n. d.). Yak zminylysia vymohy do orhanizatsii vnutrishnoho kontroliu u bankakh Ukrainy? [How have the requirements for the organization of internal control in Ukrainian banks changed?]. Retrieved from https://blog.liga.net/user/iaomelchuk/article/34348 [in Ukrainian].

Tarasenko, O. (2019). Chomu suchasni banky maiut onovyty systemu vnutrishnoho kontroliu [Why modern banks need to upgrade their internal control system]. Finansovyj klub — Finance club. Retrieved from https://finclub.net/ua/blogs-all/chomu-suchasni-banky-maiut-onovyty-systemu-vnutrishnoho-kontroliu.html [in Ukrainian].

Stefaniuk, B. (2007). Konceptualni pidhody shodo stvorennia efektyvnoi systemy vnutrishnogo kontroliu v banku [Conceptual approaches to creating an effective system of internal control in the bank]. Visnik NBU — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 57—61 [in Ukrainian].

Kravchenko, O. V. (2011). Metodologichni zasadi vnut rishnogo kontrolyu v bankah [Methodological principles of internal control in banks]. Naukovi zapiski. Ekonomika — Scientific notes. Economy, 16, 378—379 [in Ukrainian].

Rudnickij, V. S. (2013). Formi kontrolyu diyalnosti bankivskih ustanov [Forms of control of activity of banking institutions]. Socialno-ekonomichni problemi suchasnogo periodu Ukrayini — Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1, 18 [in Ukrainian].

Skasko, O. I. (2012). Perspektivi rozvitku vnutrishnosistemnogo kontrolyu v bankah [Prospects for the development of internal system control in banks]. Naukovij visnik NLTU Ukrayini — Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 22, 306 [in Ukrainian].

Skasko, O. I. (2012). Systema kontroliu bankivskoyi diialnosti v Ukraini: teoriia ta praktyka [The Banking Control System in Ukraine: Theory and Practice]. Lviv : Triada plyus [in Ukrainian].

Spyak, G., & Farion, T. (2010). Systema vnutrishnoho kontroliu bankiv Ukrainy: stan ta tendencii rozvytku [System of Internal Control of Banks of Ukraine: State and Trends of Development]. Ekonomichnyi analiz — Economic Analysis, 7, 166169 [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine. (2019). Polozhennia pro organizaciiu sistemy upravlinnia ryzykami v bankah Ukrainy ta bankivskyh grupah, zatverdzhene postanovoiu Pravlinnia Natsionalnogo banku Ukrainy № 88 vid 02.07.2019 [Regulation on the Organization of Internal Control System in Banks of Ukraine and Banking Groups, approved by the resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 88 dated 02.07.2019]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0088500-19 [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine. (2018). Polozhennia pro organizaciiu sistemy upravlinnia ryzykami v bankah Ukrainy ta bankivskyh grupah, zatverdzhene postanovoiu Pravlinnia Natsionalnogo banku Ukrainy № 64 vid 11.06.2018 [Regulation on the organization of risk management system in banks of Ukraine and banking groups, approved by the resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 64 of 11.06.2018]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine. (n. d.). Bankivski hrupy Ukrainy [Banking Groups of Ukraine]. Retrieved from https://bank.gov.ua/supervision/registration/bankgroups [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Омельчук Я. А. Як змінилися вимоги до організації внутрішнього контролю у банках України? [Електронний ресурс] / Я. А. Омельчук // ЛІГА.НЕТ. — Режим доступу : https://blog.liga.net/user/iaomelchuk/article/34348.

Тарасенко О. Чому сучасні банки мають оновити систему внутрішнього контролю / О. Тарасенко // Фінансовий клуб. — 2019. — Режим доступу : https://finclub.net/ua/blogs-all/chomu-suchasni-banky-maiutonovyty-systemu-vnutrishnoho-kontroliu.html.

Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку / Б. Стефанюк // Вісник НБУ. — 2007. — № 4. — С. 57—61.

Кравченко О. В. Методологічні засади внутрішнього контролю в банках / О. В. Кравченко // Наукові записки. Економіка. — 2011. — Вип. 16. — С. 378—379.

Рудницький В. С. Форми контролю діяльності банківських установ / В. С. Рудницький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2013. — Вип. 1. — С. 18.

Скаско О. І. Перспективи розвитку внутрішньосистемного контролю в банках / О. І. Скаско // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22. — С. 306.

Скаско О. І. Система контролю банківської діяльності в Україні: теорія та практика : монографія / О. І. Скаско. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 308 с.

Спяк Г. Система внутрішнього контролю банків України: стан та тенденції розвитку / Г. Спяк, Т. Фаріон // Економічний аналіз. — 2010. — Вип. 7. — С. 166—169.

Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах : затверджено постановою Правління Національного банку України № 88 від 02.07.2019 [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0088500-19.

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : затверджено постановою Правління Національного банку України № 64 від 11.06.2018 [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18].

Банківські групи України [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/supervision/registration/bankgroups.

Copyright (c) 2020 Наталія Романівна Швець, Ярослав Анатолійович Омельчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х