DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193936

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Уляна Ярославівна Грудзевич

Анотація


Зміни економічної ситуації породжують нові вимоги до регулювання капіталу банків України і впровадження рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду. Проаналізовано дотримання банківськими установами чинних вимог до капіталу і виявлено, що здебільшого вимоги до нормативів капіталу дотримуються, обсяги власного капіталу, статутного капіталу і регулятивного капіталу зростають, а результати стрес-тестування Національним банком України у 2018—2019 рр. вказують на скорочення потреби в капіталі вітчизняних банків. Досліджено нові вимоги Національного банку України: щодо нормативу достатності основного капіталу та адекватності регулятивного капіталу; буферів капіталу; нових капітальних інструментів; зміни структури регулятивного капіталу. Установлено, що їх запровадження гарантуватиме стале економічне зростання без ризиків втрат для бізнесу і домогосподарств, дасть змогу формувати належний запас капіталу, забезпечить поглинання збитків під час поточної діяльності банків, посилить стійкість окремих банків і системи в цілому до можливих шоків.

Ключові слова


капітал; регулятивний капітал; нормативи капіталу; буфер капіталу; стрес-тестування; операційний ризик; системний банк

Повний текст:

PDF

Посилання


FINBALANCE. (n. d.). NBU zminyv dedlain, koly statutnyi kapital bankiv maie buty ne menshe 300 mln hrn [The NBU changed the deadline when the authorized capital of banks should be at least uah 300 million]. Retrieved from http://finbalance.com.ua/news/nbu-zminiv-dedlayn-koli-statutniy-kapital-bankiv-ma-buti-ne-menshe-300-mln-hrn [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv [Main indicators of bank activity]. Retrieved from https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Stres-testuvannia bankiv Ukrainy 2018 [Stress testing of banks of Ukraine 2018]. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880329&fbclid=IwAR1SbQIQzWfLfY6xKPU622chZ91EBzciAuAcCkJCq35eRdRdO7hB_KHZqEg [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Stres-testuvannia bankiv Ukrainy 2019 [Stress testing of banks of Ukraine 2019]. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Stress_Test_Results_2019.pdf?v=4&fbclid=IwAR0_5ZblGiqD_FptoPbgvYdfkW5QIqRgGKuT7BmwjaxXq2jMZBXoHKfCKo8 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Ekonomichni normatyvy ta limity vidkrytoi valiutnoi pozytsii [Economic norms and limits of open currency position]. Retrieved from https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Znachennia ekonomichnykh normatyviv v tsilomu po systemi [The value of economic standards in the whole system]. Retrieved from https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/datasupervision#2 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2001). Instruktsiia pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini: postanova Pravlinnia vid 28 serp. 2001 roku № 368 [Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine: by the decision of the Board from August 28, 2001, № 368]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2019). Pro vyznachennia systemnovazhlyvykh bankiv: Rishenjnia vid 27.06.2019 № 438-rsh [On the definition of systemically important banks: by the decision of the Board from June 27, 2019, № 438]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr438500-19 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Natsionalnyi bank zaprovadzhuie vymohy do kapitalu bankiv na pokryttia operatsiinykh ryzykiv vid pochatku 2022 roku [National Bank Introduces Bank Capital Requirements to Cover Operational Risks Starting in 2022]. Retrieved from https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bankzaprovadjuye-vimogi-do-kapitalu-bankiv-na-pokrittya-operatsiynih-rizikiv-vid-pochatku-2022-roku [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Kontseptsiia vdoskonalennia vymoh do kapitalu [Concept of improvement of capital requirements]. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69839215&fbclid=IwAR3uPsoJAd4WViC8K-FYcRznMWreVzaxG2_bh-rXEn4hWyJf6kVo0GMkuVI [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


НБУ змінив дедлайн, коли статутний капітал банків має бути не менше 300 млн грн [Електронний ресурс] // FINBALANCE. — Режим доступу : http://finbalance.com.ua/news/nbu-zminiv-dedlayn-kolistatutniy-kapital-bankiv-ma-buti-ne-menshe-300-mln-hrn.

Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2.

Стрес-тестування банків України 2018 р. [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880329&fbclid=IwAR1SbQIQzWfLfY6xKPU622chZ91EBzciAuAcCkJCq35eRdRdO7hB_KHZqEg.

Стрес-тестування банків України 2019 р. [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Stress_Test_Results_2019.pdf?v=4&fbclid=IwAR0_5ZblGiqD_FptoPbgvYdfkW5QIqRgGKuT7BmwjaxXq2jMZBXoHKfCKo8.

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції [Електронний ресурс] / Національний банк України. —  Режим доступу : https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2.

Значення економічних нормативів в цілому по системі [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затверджено Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс] / Правління Національного банку України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

Про визначення системно важливих банків: Рішення Правління Національного банку України від 27.06.2019 № 438-рш [Електронний ресурс] / Правління Національного банку України. — Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr438500-19.

Національний банк запроваджує вимоги до капіталу банків на покриття операційних ризиків від початку 2022 року [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-vimogi-do-kapitalu-bankiv-na-pokrittya-operatsiynihrizikiv-vid-pochatku-2022-roku.

Концепція вдосконалення вимог до капіталу [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69839215&fbclid=IwAR3uPsoJAd4WViC8K-FYcRznMWreVzaxG2_bh-rXEn4hWyJf6kVo0GMkuVI.

Copyright (c) 2020 Уляна Ярославівна Грудзевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х