DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193943

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Василь Васильович Скупейко, Олена Борисівна Вознюк, Світлана Михайлівна Лихолат

Анотація


Наголошено, що недосконалість і невизначеність податкового законодавства відбиваються перш за все на змісті прав і свобод громадян країни. Відповідно, ефективне управління економікою, податкове регулювання можуть бути реалізовані тільки при об’єднанні і взаємодії інтересів особистості й держави, дотриманні принципу взаємної відповідальності.
Розглянуто правові основи оподаткування доходів фізичних осіб. Визначено, що Податковий кодекс України не забезпечує оптимального вирішення питань щодо оподаткування доходів і зборів із доходів фізичних осіб, оскільки основне податкове навантаження щодо податку на доходи фізичних осіб лягає на громадян, котрі не мають високих доходів. Основним недоліком Податкового кодексу є найбільша у світі кількість податків із доходів фізичних осіб, що ускладнює прозорість податків та їх нарахування як платниками податків, так і спеціалістами податкової служби. За результатами досліджень наукових фінансових і правових джерел сучасного періоду та аналізу податкового законодавства України зроблено висновки і пропозиції щодо удосконалення податку з доходів фізичних осіб, зокрема в частині перегляду основних положень Податкового кодексу щодо кількості
податків і системи оподаткування, що відповідає міжнародним стандартам.

Ключові слова


податок; дохід; фізична особа; суб’єкт податку; носій податку; подвійне оподаткування; резидент; нерезидент

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik» vid 23.11.2018 № 2629-VIII [The Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for 2019» from November 23, 2018, № 2629-VIII]. (n. d.). zakon. rada.gov.ua. Retrieved from http: zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro podatok z dokhodiv fizychnykh osib» vid 22.05.2003 № 889-IV [Law of Ukraine “On Personal Income Tax» from 22.05.2003 № 889-IV]. (n. d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro systemu opodatkuvannia» vid 25.06.1991 № 1251-XII [Law of Ukraine «On the taxation system» from 25.06.1991 № 1251-XII]. (n. d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI [Tax Code of Ukraine from 02.12.2010 № 2755-VI]. (n. d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Bondarenko, V. L. (2006). Uzahalnena klasyfikatsiia podatkiv [Generalized tax classification]. Visnyk DonDUET — Bulletin of DonDUET, 21. Retrieved from http://www.donduet.edu.ua/docs/vestnik/2006/Vest_TIR_(21)_2006/FID/bondarenko.doc [in Ukrainian].

Shmyr, I. P. (2011). Harmonizatsiia opodatkuvannia v umovakh hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv [Harmonization of taxation in the conditions of globalization and integration processes]. Zb. tez. mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii — Collection of theses. Research Practice Conference (pp. 129). Irpin: The State. Tax Administration of Ukraine; National Union of DPS of Ukraine [in Ukrainian].

Gridchina, M. V., Vdovychenko, M. I., & Kalina, A. V. (2001). Nalogovaya sistema Ukrainy [Tax system of Ukraine]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Dernberg, R. L. (1997). Mezhdunarodnoe nalogooblozhenie [International taxation]. Moscow: UNITI [in Russian].

Koblyanskaya, O. I., & Datsenko, T. D. (2011). Utrymannia PDFO iz zarobitnoi platy za novymy pravylamy [The PIT Deduction of Wages under the New Rules]. Oblik i finansy APK — Accounting and Financeof AIC, 2 [in Ukrainian].

Kovalchuk, Yu. Ya. (2008). Osoblyvosti doslidzhennia fiskalno-ekonomichnykh system: dosvid tsyvilizatsiinoi evoliutsii [Features of the study of fiscal and economic systems: experience of civilizational evolution]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of NLTU Ukraine, 18.5, 159—169 [in Ukrainian].

Lajko, P. A., & Shevchuk, I. V. (2010). Fiskalna rol opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib i napriamy yii zmitsnennia [Fiscal role of taxation of personal income and directions of its strengthening]. Ekonomika, menedzhment, ahrobiznes — Economics, management, agribusiness, 1—2 (2) [in Ukrainian].

Kucheryavenko, N. P. (Ed.) (2004). Nalogovoe pravo Ukrainy [Tax Law of Ukraine]. Xar’kov: Legas [in Russian].

Break, M. G. (2011). Podatok na dokhody fizychnykh osib [Tax on the income of individuals]. Ekonomichni nauky. Oblik i finansy — Economic Sciences. Accounting and Finance, 8 (4) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (від 23.11.2018 № 2629-VIII) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» (від 22.05.2003 № 889-IV) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про систему оподаткування» (від 25.06.1991 № 1251-XII)[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:zakon.rada.gov.ua.

Податковий кодекс України (від 02.12.2010 № 2755-VI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:zakon.rada.gov.ua.

Бондаренко В. Л. Узагальнена класифікація податків [Електронний ресурс] / В. Л. Бондаренко // Вісник ДонДУЕТ. — 2006. — № 21. — Режим доступу : http://www.donduet.edu.ua/docs/vestnik/2006/Vest_TIR_(21)_2006/FID/bondarenko.doc.

Шмир І. П. Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб.тез. Mіжнар. наук.-практ. конф. (17—18 березня 2011 р.) : [у 2 ч.]. / Держ. подат. адмін. України ; Нац. унів. ДПС України. — Ірпінь, 2011. — С. 129.

Гридчина М. В. Налоговая система Украины : учеб. пособ. / М. В. Гридчина, М. І. Вдовиченко, А. В. Калина. — [Изд. 2-е, стереотип.]. — Киев : МАУП, 2001. — 128 с.

Дернберг Р. Л. Международное налогообложение : пер. с англ. / Р. Л. Дернберг. — Москва : ЮНИТИ, 1997. — 375 с.

Коблянська О. І. Утримання ПДФО із заробітної плати за новими правилами / О. І. Коблянська, Т. Д. Даценко // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 2.

Ковальчук Ю. Я. Особливості дослідження фіскально-економічних систем: досвід цивілізаційної еволюції / Ю.Я. Ковальчук // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.5. — С. 159—169.

Лайко П. А. Фіскальна роль оподаткування доходів фізичних осіб і напрями її зміцнення / П. А Лайко, І. В. Шевчук // Економіка, менеджмент, агробізнес. — 2010. — Т. 2. — № 1—2.

Налоговое право Украины : учебное пособие / под ред. проф. Н. П. Кучерявенко. — Харьков : Легас, 2004. — 488 с.

Перерва М. Г. Податок на доходи фізичних осіб / М. Г. Перерва // Економічні науки. Облік і фінанси. — 2011. — № 8 (29). — Ч. 4.

Copyright (c) 2020 Василь Васильович Скупейко, Олена Борисівна Вознюк, Світлана Михайлівна Лихолат

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х