DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193945

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКОВОГО ЗВІТУ ДО АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ

Ольга Володимирівна Карпачова

Анотація


Складання і представлення аудитором додаткового звіту до аудиторського комітету є відносно новим поняттям та завданням для українських суб’єктів аудиторської діяльності. Однією з основних проблем оформлення додаткового звіту є те, що суб’єкти аудиторської діяльності в Україні були не готові до такого звіту. Тому не дивно, що в перший рік, коли Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» почав вимагати від аудиторів такий звіт, то більшість аудиторів складали його неправильно. Методологія оформлення звітів відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та українського законодавства завжди є актуальним питанням для суб’єктів
аудиторської діяльності. Розглянуто історію створення аудиторського комітету. Визначено актуальність складання додаткового звіту до аудиторського комітету. Проаналізовано вимоги до оформлення додаткового звіту відповідно до чинного законодавства України і Міжнародних стандартів аудиту. Проаналізовано помилки суб’єкта аудиторської діяльності при складанні додаткового звіту. Сформовано і запропоновано рекомендації щодо уникнення помилок при складанні додаткового звіту до аудиторського комітету.

Ключові слова


аудит; звіт аудитора; додатковий звіт; аудиторський комітет; робочі документи; великі підприємства; підприємства, що становлять суспільний інтерес

Повний текст:

PDF

Посилання


Avtorskyi bloh Rubitel O. Yu. [Author’s blog Rubitel O. Yu]. (2019). Internet portal: Liha. Blohy — Website: League. Blogs. Retrieved from https://blog.liga.net/user/orubitel/article/32854 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» № 996–XIV vid 16.07.1996 [Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine» from 16.07.1996, № 996-XIV]. (1996). Zakonodavstvo Ukrainy — Legislation of Uktaine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist» vid 21.12.2017 r. № 2258-VIII [Law of Ukraine «On Auditing of Financial Reporting and Auditing Activities» from December 21, 2017, № 2258-VIII]. (2017). Zakonodavstvo Ukrainy — Legislation of Uktaine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 [in Ukrainian].

IAS 260 «International Standard on Auditing (ISA) 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance». (2015). IAASB. Retrieved from https://www.iaasb.org/publications-resources/internationalstandard-auditing-isa-260 -revised-communication-those [in English].

Analiz typovykh pomylok, yaki buly vyiavleni pid chas zovnishnikh perevirok systemy kontroliu yakosti [Analysis of typical errors detected during external audits of the quality control system]. (2019, March 1). Audytorska palata Ukrainy — The Audit Chamber of Ukraine. Retrieved from https://www.apu.com.ua/2019/03/01 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авторський блог Рубітель О. Ю. // Інтернет портал: Ліга. Блоги. — 2019. — Режим доступу : https://blog.liga.net/user/orubitel/article/32854.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1996 // Законодавство України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 // Законодавство України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.

IAS 260 «International Standard on Auditing (ISA) 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance» [Electronic resource] // IAASB. — 2015. — Available at : https://www.iaasb.org/publicationsresources/international-standard-auditing-isa-260-revised-communication-those.

Аналіз типових помилок, які були виявлені під час зовнішніх перевірок системи контролю якості // Аудиторська палата України. — 2019. — 1 березня. — Режим доступу : https://www.apu.com.ua/2019/03/01.

Copyright (c) 2020 Ольга Володимирівна Карпачова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х