DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193949

ОЦІНЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Олександра Йосипівна Гірна, Ілона Тарасівна Карпяк

Анотація


Тіньова економіка притаманна всім без винятку економічним системам світу. Проте збільшення частки тіньової економіки створює значні перешкоди для зростання в економічній і соціальний сферах, конкурентоспроможності та інтеграції країни в міжнародний економічний простір. Дослідження масштабів тінізації є складним завданням, яке потребує великої кількості різних методів. Це пов’язано з тим, що тіньова економіка має прихований характер і проявляється по-різному залежно від сфери функціонування, що породжує складності оцінювання її частки в національній економіці. Проведено ідентифікацію переваг і недоліків методів оцінювання рівня тіньової економіки та кількісний аналіз чутливості соціально-економічного розвитку національних економік до впливу тіньової економіки. Статистично підтверджено висновок про те, що в розвинутих країнах фіксуються найнижчі рівні тіньової економіки, натомість найбідніші країни мають переважно екстремальні частки тіньового сектору економіки. Кореляційно-регресійний аналіз виявив, що серед показників соціально-економічного розвитку країн одним із найбільш чутливих до негативного впливу рівня тіньової економіки попереднього періоду є сумарний внутрішній кредит у  приватний сектор.

Ключові слова


тіньова економіка; розвинуті країни; країни, що розвиваються; статистичний розподіл; кореляційно-регресійний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Schneider, F. (2017). Estimating a Shadow Economy: Results, Methods, Problems, and Open Questions. Open Economics, 1, 1—29.

Novik, S. (2004). Metody ocenki tenevoj ekonomiki [Methods for evaluating the shadow economy]. Bankovskij vestnik — Bank Herald, 10 [in Russian].

Leonova, O. O. (2016). Sutnist ta mistse tinovoï diialnosti pidpryiemstv v strukturi ekonomiky [The essence and place of shadow activity of enterprises in the structure of the economy]. Aktualni problemy ekonomiky — Current problems of the economy, 2 (176), 18—24 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii rozrakhunku rivnia tinovoi ekonomiky: Nakaz № 123 vid 18.02.2009 [Order On Approval of Methodological Recommendations for the Calculation of the Shadow Economy Level № 123, 18.02.2009]. (2009). Retrieved from http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail [in Ukrainian].

The World Bank: website. (n. d.). www.worldbank.org. Retrieved from https://www.worldbank.org.

The Shadow Economy in Europe and OESD Countries in 2003—2015. (n. d.). KNOEMA. Retrieved from https://knoema.com/jfgjvlg/the-shadow-economy-in-europe-and-oecd-countries-in-2003-2015.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Schneider F. Estimating a Shadow Economy: Results, Methods, Problems, and Open Questions / F. Schneider // Open Economics. — 2017. — № 1. — P. 1–29.

Новик С. Методы оценки теневой экономики / С. Новик // Банковский вестник. — 2004. — № 10. — С. 27.

Леонова О. О. Сутність та місце тіньової діяльності підприємств в структурі економіки / О. О. Леонова // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 2 (176). — С. 18—24.

Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки : Наказ № 123 від 18.02.2009 [Електронний ресурс] / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail.

The World Bank : website [Electronic resource]. — Available at : https://www.worldbank.org.

The Shadow Economy in Europe and OESD Countries in 2003—2015 [Electronic resource] // KNOEMA. — Available at : https://knoema.com/jfgjvlg/the-shadow-economy-in-europe-and-oecd-countries-in-2003-2015.

Copyright (c) 2020 Олександра Йосипівна Гірна, Ілона Тарасівна Карпяк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х