DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193955

ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Наталія Ігорівна Козьмук, Карина Костянтинівна Власенко

Анотація


Розглянуто функції та завдання управління в цілому і персоналу зокрема, визначено його цілі. Виявлено, що для того, щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, керівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне — людських. Доведено, що коли організація дійсно турбується про людей, її загальна філософія, клімат і настрій обов’язково відбиваються на результатах. З’ясовано, що в Україні склалася ситуація, де управлінню персоналом не приділяється достатньо уваги, технологія розроблення і ухвалення кадрових рішень є недосконалою і науково необґрунтованою, у більшості випадків відсутня орієнтація на досягнення соціальної ефективності в управлінні персоналом. Висвітлено особливості управління персоналом як системи. Виявлено, що система управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури управління персоналом, ухвалення й реалізації управлінських рішень. Значне місце у статті посідає соціальне управління, куди входить управління трудовим колективом і соціальна структура персоналу. Обґрунтовано створення соціально-психологічного клімату в колективі. 

Ключові слова


управління персоналом; кадри; соціальна система; колектив; трудова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Volyanska-Savchuk, L. V. (2017). Suchasne ponyattya systemy upravlinnya personalom [Modern concept of personnel management system]. Candidate’s thesis. Khmelnitsky [in Ukrainian].

Keenan, T. (2015). Human Resource Management. Edinburgh: Edinburgh Business School [in English].

Dudchenko, O. V., & Sochynska-Sybirtseva, I. M. (2016). Funktsiyi HR-menedzhera na pidpryiemstvi [Functions HR-manager at the company]. Kirovohrad: Nauka – Vyrobnytstvu [in Ukrainian].

Nikiforenko, V. H. (2013). Upravlinnya personalom: Navchalnyy posibnyk [Personnel management]. Odessa: Atlanta [in Ukrainian].

Posadova instruktsiya menedzhera z personalu viddilu kadriv [Job description of the HR manager]. (2017). Retrieved from https://jobs.ua/en/job_description/view/75 [in Ukrainian].

Balabanova, L.V., & Sardak, O.V. (2011). Upravlinnya personalom [Human Resources]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Lely, U. H. (2013). Suchasni systemy upravlinnya personalom ta yikh vplyv na efektyvnist roboty pidpryyemstva [Modern personnel management systems and their impact on the efficiency of the enterprise]. Kyiv [in Ukrainian].

Yurchuk, N. P. & Zakharchuk, D. V. (2018). Motyvatsiya personalu v systemi upravlinnya banku [Motivation of staff in the bank’s management system]. Agrosvit — Agroworld [in Ukrainian].

Human Resources Management System. (2017). Retrieved from: https://introductiontohumanresourcemanagementsystem.wordpress.com [in English].

Vynohradskyi, M. D., Vynohradska, A. M. & Shkanova, O. M. (2009). Upravlinnya personalom: navchalnyy posibnyk [Personnel management: a training manual]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Bakulina, N. M. (2017). Formuvannya kompleksnoyi prohramy motyvatsiyi z metoyu pidvyshchennya rivnya upravlinnya personalom [Formation of a complex program of motivation to improve the level of personnel management]. Marketynhovi tekhnolohii PBS — Marketing technologies BBS [in Ukrainian].

Kharchenko, G. A., & Borovyy, Yu. M. (2013). Osoblyvosti sotsialno-psykholohichnykh metodiv v upravlinni pidpryyemstvom [Features of socio-psychological methods in enterprise management]. Visnyk NTU «KhPI» — Bulletin of NTU «KHPI» [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волянська-Савчук Л. В. Сучасне поняття системи управління персоналом : дис. ... канд. соц. Наук / Л. В. Волянська-Савчук. — Хмельницький, 2017. — 10 с.

Keenan T. Human Resource Management / T. Keenan. — Edinburgh : Edinburgh Business School, 2015. — 38 с.

Дудченко О. В. Функції HR-менеджера на підприємстві / О. В. Дудченко, І. М. Сочинська-Сибірцева // НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ. — 2016. — С. 110—111.

Никифоренко В. Г. Управління персоналом : навч. посібник / В. Г. Никифоренко. — (2-ге вид., випр. і доповн.). — Одеса : Атлант, 2013. — 275 с.

Посадова інструкція менеджера з персоналу відділу кадрів [Електронний ресурс]. — 2017. — Режим доступу : https://jobs.ua/ukr/job_description/view/75.

Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. — Київ : Центр учбової літератури. 2011. — С. 391—417

Лелі Ю. Г. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства / Ю. Г. Лелі. — Київ, 2013.

Юрчук Н. П. Мотивація персоналу в системі управління банку / Н. П. Юрчук, Д. В. Захарчук // Агросвіт. — 2018. — № 9. — С. 64—70.

Human resource management system [Electronic resource]. — 2017. — Available at : https://introductiontohumanresourcemanagementsystem.wordpress.com.

Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. — [2-ге вид.] / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. — Київ : Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.

Бакуліна Н. М. Формування комплексної програми мотивації з метою підвищення рівня управління персоналом / Н. М. Бакуліна // Маркетингові технології ПБС. — 2017. — С. 7—30.

Харченко Г. А. Особливості соціально-психологічних методів в управлінні підприємством / Г. А. Харченко, Ю. М. Боровий // Вісник НТУ «ХПІ». — 2013.

Copyright (c) 2020 Наталія Ігорівна Козьмук, Карина Костянтинівна Власенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х