DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208183

РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: ЙОГО СУТНІСТЬ I РОЛЬ У ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Анжела Ярославiвна Кузнєцова, Дмитро Олександрович Штейнгауз

Анотація


Процеси трансформації, що відбуваються у фінансовому секторі та зокрема в економіці, потребують змін у фінансово-кредитних інструментах для забезпечення ефективного функціонування
ринку житлової нерухомості. Розглянуто нерухомість у п’ятьох площинах суспільного виміру: соціальній, економічній, правовій, фізичній, фінансово-інвестиційній. Для кращого розуміння унікальності нерухомості запропоновано враховувати її сутнісні характеристики з позиції їхнього розподілу на
родові (притаманні нерухомості загалом) й особливі (пов’язані із специфікою житлової нерухомості).
Представлено класифікацію видів житла за ознакою соціально-майнової стратифікації населення. Для ринку житлової нерухомості визначено три типи характерних ознак (атрибутів): родових атрибутів, спеціальних і специфічних ознак. В узагальненому варіанті наведено підходи, які вчені здебільшого застосовують для визначення поняття «ринок житлової нерухомості», та  сформульовано власне бачення щодо трактування цього поняття.


Ключові слова


нерухомість; сутнісні (родові) ознаки нерухомості; специфічні особливості нерухомості; ринок житла; ринок житлової нерухомості; види житла

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Анжела Ярославiвна Кузнєцова, Дмитро Олександрович Штейнгауз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х