DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208196

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

Вікторія Ігорівна Рудевська, Олена Василівна Погоріла

Анотація


Досліджено роль держави у процесі регулювання страхової діяльності. Здійснено аналіз сучасного стану страхового ринку, виявлено низку невирішених питань, що стримують його розвиток.
Проаналізовано рівень проникнення страхування в Україні та країнах Європи, ступінь концентрації ринку страхування, рівень капіталізації. Досліджено тенденції розвитку страхового ринку в Україні та за кордоном. Наведено перешкоди розвитку страхового ринку в Україні. Охарактеризовано основні напрями реформування страхового ринку України відповідно до бачення НБУ майбутнього регулювання страхового ринку України. Розглянуто зарубіжний досвід функціонування єдиного фінансового мегарегулятора, а також особливості та можливий ефект від його впровадження на базі Національного банку в Україні. Здійснено порівняльний аналіз основних розходжень директив Solvenсy І і Solvenсy ІІ. Оцінено можливості та очікувані наслідки імплементації вимог директиви Solvency ІІ у діяльність українських страхових компаній. Наведено завдання, що стоять перед новим регулятором страхового ринку.
Наголошено на важливості забезпечення прийнятного процесу виходу страхових компаній з ринку, а також доцільності створення системи гарантування виплат за договорами довгострокового страхування життя (на основі зарубіжного досвіду — використання моделі Ex-ante).


Ключові слова


страхування; ринок страхування; «спліт»; державне регулювання; мегарегулятор; Solvenсy І; Solvenсy ІІ

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Вікторія Ігорівна Рудевська, Олена Василівна Погоріла

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х