DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208207

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕФОРМ

Ірина Владиславівна Жеребило

Анотація


Розкрито проблему масової міграції трудових ресурсів з України за кордон в умовах сучасних реформ, які супроводжуються високим рівнем безробіття, посиленням соціальної напруги і зростанням
диференціації рівня життя населення. Досліджено особливості міграції трудових ресурсів в інші країни і виявлено чинники, які стимулюють цей процес в Україні. Акцентовано на проблемі міграції висококваліфікованих кадрів та обгрунтовано різницю цілей і причин виїзду високо- та низькокваліфікованих кадрів. У першому варіанті це перспектива користування якісними інституціями, кар’єрного розвитку і відчуття безпеки; у другому — заробіток. Визначено та охарактеризовано основні тенденції, характерні процесові зовнішньої трудової міграції з України в умовах сьогодення. Серед результатів особливостей міграції українців за кордон упродовж останніх років визначено такі: переважна більшість мігрантів — це представники найпростіших професій і кваліфіковані працівники з інструментом; існує активна участь молоді в міграційних процесах і зростання ризику їх неповернення у зв’язку з відсутністю та низькою сформованістю низки соціальних зв’язків. Сьогодні спостерігається зниження строку перебування мігрантів за кордоном. Це свідчить про зростання циркулярної міграції та знову акцентує на проблемі неефективності політики у сфері зайнятості в Україні.


Ключові слова


зовнішня трудова міграція; трудові мігранти; кваліфікаційно-професійні характеристики; мотиви міграції

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Ірина Владиславівна Жеребило

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х