DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208376

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ СПЕЦІАЛІСТА НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ

Лариса Маркіянівна Смага

Анотація


Досліджено основні типи та рівні математичної компетентності, що застосовуються до вивчення математичних дисциплін в економічних ЗВО. Актуалізовано питання науково-технічного і соціально-економічного розвитку сучасного суспільства, удосконалення і повної реалізації в повсякденну практику новітніх комунікаційних технологій (ІКТ), використання яких дозволяє значно збільшити
ефективність комп’ютерних процесів: систематизації, збирання, опрацювання, аналізу, зберігання, узагальнення, пошуку, передавання і подання різноманітних даних і відомостей. Запропоновано шляхи та умови ефективного впровадження в навчальний процес нових ІКТ для підвищення якості знань і рівня
підготовки майбутніх фахівців-економістів. Проаналізувавши теоретичну і практичну частини математичної підготовки майбутніх спеціалістів фінансово-кредитної сфери діяльності, виділено основні функції застосування комп’ютерних технологій в освіті: організація пізнавальної діяльності методом внутрішнього і зовнішнього моделювання; створення нових методик освітнього процесу; своєчасні корекція і контроль системи освітніх дій; моделювання спільної діяльності викладача і студента. Застосування систем комп’ютерних технологій у ході вивчення математичних дисциплін суттєво підвищить математичну освіченість студентів в економічних ЗВО. 


Ключові слова


математична компетентність; комп’ютерні технології; логіко-математична підготовка; прикладні програмні засоби

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Лариса Маркіянівна Смага

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х