DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208380

ВИМІРИ ЩАСТЯ В УНІВЕРСИТЕТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЩАСТЯ

Лариса Василівна Ноздріна, Ірина Владиславівна Жеребило, Олена В’ячеславівна Волошок

Анотація


Описано теоретичні і методологічні підходи до визначення та виміру економіки щастя. Теоретичне підгрунтя економіки щастя передбачає дослідження економічних та інших факторів, що визна-
чають людське щастя, його залежності від рівня економічного розвитку країни і визначення параметрів оцінки рівня щастя суспільства в цілому. Висвітлено «парадокс Істерліна», що зазначає обмеженість впливу економічного зростання на рівень щастя громадян. Економіка щастя на макрорівні обумовлена
щастям на мікрорівнях, у нашому дослідженні — в Університеті. Його метою було визначення рівня і вимірювання чинників щастя та їхнього впливу з урахуванням сучасних мережевих комунікацій на
продуктивність і творчість студентів та викладачів ЗВО. Наведено результати дослідження 323-х студентів і викладачів різних ВНЗ України, опитаних за допомогою хмарної анкети, створеної за допомогою Google Form. Результати дослідження засвідчили, що більшість студентів і викладачів задоволені життям у ЗВО, вважають, що чинниками щастя є матеріальні, духовні та суспільні блага разом. Доведено, що молоді люди загалом щасливіші, аніж старші, оцінюють свій рівень щастя щодо своєї ролі в Університеті на «4» (за 5-бальною шкалою). Показано, що майже половина респондентів нераціонально використовують свій час у мережі «Інтернет», але їх це влаштовує; більша частина досліджуваних
почувалися б щасливіше, якби максимально продуктивно використовували свій час і мали змогу більше витрачати часу на саморозвиток і творчість.


Ключові слова


економіка щастя; щастя в Університеті; показники добробуту країни; парадокс Істерліна; фактори суб’єктивного благополуччя; вимірювання чинників щастя

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Лариса Василівна Ноздріна, Ірина Владиславівна Жеребило, Олена В’ячеславівна Волошок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х