DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(18)201334028

Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти

Богдан Іванович Пшик

Анотація


Висвітлено передумови та основні напрями взаємодії фінансового і реального секторів економіки, проаналізовано низку сучасних економічних теорій, які стосуються цієї проблематики. Акцентовано увагу на необхідність посилення її ролі у процесах соціально-економічного зростання з урахуванням сучасних тенденцій та глобалізаційних процесів.

Ключові слова


взаємодія фінансового і реального секторів; реальний сектор; фінансова система; соціально-економічний розвиток; фінансовий сектор; фінансові установи

Повний текст:

PDF

Посилання


Смирнов А. Кредитный «пузырь» и перлокация финансового рынка / А. Смирнов // Вопросы экономики. – 2008. – № 10. – С. 9.

Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції : монографія / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. – К. : УБС НБУ, 2010. – C. 33–34.

Levine R. Finance and Growth: Theory and Evidence / R. Levine ; National Bureau of Economic Research // Working Paper 10766. – Cambridge, 2004 ; Demirgüc-Kunt A. Finance and Economic Development: Policy Choices for Developing Countries / A. Demirgüc-Kunt // World Bank Policy Research Working Paper 3955. – Washington, 2006.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. с англ. В. С. Автономова, Ю. В. Автономова, Л. А. Громовой и др. – М. : Эксмо, 2007. – С. 460–461.

Financial sector assessment [Electronic resource] : a handbook / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, The International Monetary Fund. – Available from : http:// www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/pdf. – 01.12.2010. – Назва з екрана.

Пшик Б. І. Фінансово-кредитні відносини в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку, напрями вдосконалення : монографія / Б. І. Пшик ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – К. : УБС НБУ, 2011. – С. 93.

Барсегов Г. Г. Дивергенция финансового сектора и реального сектора экономики: гипотеза и реальность / Г. Г. Барсегов // Вестник СГСЭУ. – 2010. – № 3 (32). – С. 9.

Foster J. B. Financialization of Capitalism / John Bellamy Foster // Monthly Review. – 2007. – № 11. – P. 8–10.

Dore R. Financialization of the global economy / Ronald Dore // Industrial and Corporate Change. – 2008. – Volume 17. – № 6. – P. 1097–1112.

Авдокушин Е. Ф. Финансовая экономика в системе новой мировой экономики / Е. Ф. Авдокушин // Философия хозяйства. – 2007. – № 6. – С. 18.

YV Reddy. Financial sector regulation and macroeconomic policy. – First CAFRAL-BIS international conference on «Financial sector regulation for growth, equity and stability in the post-crisis world». Mumbai, 15 November, 2011. // BIS Papers. – 2012. – No 62. – January. – P. 29–37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Богдан Іванович Пшик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х