DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(18)201334051

Сучасний стан інвестиційної привабливості територіальних та галузевих складових аграрної економіки Криму

Бадирхан Абдулмуталімович Дадашев

Анотація


Проаналізовано теоретичні засади сутності та оцінки інвестиційної привабливості галузевих складових аграрної економіки. Набули подальшого розвитку методичні аспекти взаємозв’язку конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузевих складових АПК регіону. Оцінено інвестиційну привабливість районів і пріоритетних галузевих виробництв АР Крим.

Ключові слова


інвестиції; галузеві складові; конкурентоспроможність; інвестиційна привабливість; аграрна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдуцький А. П. Формування аграрного ринку – шлях до фінансової стабілізації та інвестиційної привабливості сільського господарства [Електронний ресурс] / А. П. Гайдуцький. – Режим доступу : http://magazine. faaf.org.ua/content/view/92/35.

Дадашев Б. А. Економіко-фінансовий механізм розвитку регіонального продовольчого ринку / Б. А. Дадашев, С. Г. Черемісіна, В. В. Обливанцов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 324 с.

Даниленко А. А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід) / А. А. Даниленко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 127–137.

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2011 рік / за ред. В. І. Колеснік / Головне управління статистики в АР Крим. – Сімферополь, 2012. – 557 с.

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року [Електронний ресурс] / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2011 р. № 650, з урахуванням наявних статистичних даних станом на 19.08.2011) за січень – червень 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

Тринько Р. І. Основи теоретичної статистики : навч. посібник / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. – К. : Знання, 2011. – 397 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Бадирхан Абдулмуталімович Дадашев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х