DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434659

Аналіз проблем і пріоритетів державної політики за етапами розвитку базових видів економічної діяльності в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави

Надія Ярославівна Юрків

Анотація


Проаналізовано етапи розвитку базових видів економічної діяльності в Україні за період 1991–2013 рр. Визначено проблеми і пріоритети державної економічної політики за той період у контексті забезпечення економічної безпеки держави.

Ключові слова


аналіз; державна економічна політика; базові види економічної діяльності; пріоритети державної економічної політики; економічна безпека держави

Повний текст:

PDF

Посилання


Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / З. С. Варналій [та ін.] ; ред. З. С. Варналій ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2006. – 576 с.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал 2008. – 386 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку : [наукова доповідь] / О. С. Власюк. – К. : Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України, 2008. – 48 с.

Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. – К. : Либра, 2003. – 280 с.

Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие / Сечагов В. К. – М. : Финстатинформ, 2002. – 446 с.

Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації : монографія / Флейчук М. І. – Львів : Арал, 2008. – 660 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Надія Ярославівна Юрків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х