DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434672

Маркетинг: теорія і сучасні реалії

Назар Васильович Фігун, Остап Чорний

Анотація


Досліджено основні особливості та роль маркетингу в сучасній економічній теорії. Охарактеризовано основний понятійний апарат маркетингу, його складові. Проведено аналіз сучасних економічних стратегій і розглянуто рівень наявного дисбалансу між економічною теорією і потребами теперішнього суспільства.

Ключові слова


маркетинг; економічна теорія; економічна стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л. А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002. – 244 с.

Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание. – 12 изд. – М., 2010.

Даниель Эстулин. Секреты Бильдергбергского клуба / Д. Эстулин; пер. с исп. И. В. Жук. – Мн : «Попурри», 2009. – 304 с. + 24 с. вкл.

Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Кондор, 2011. – 416 с.

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 345 с.

Фільм «The Light Bulb Conspiracy. The Untold Story of Planned Obsolescence» / «Эффект лампочки. Запланированное устаревание». – 2010. – Франція/Іспанія – Режисер: Козима Деннорицер.

Constanza R. Natural Capital and Sustainable Development / R. Constanza, H. Daily // Conservation Biology. – 1992. – Vol. 6, #1. – Р. 36–46.

Гардащук Т. В. Щастя, природний капітал і фантом зростання / Т. В. Гардащук // Практична філософія. – 2011. – № 3. – С. 27–37.

Сайт Національного банку України: http://www.bank.gov.ua.

Чукавіна Т. Е. Маси та масова свідомість. Людина в масі / Т. Е. Чукавіна // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 3. – С. 132–136.

Козловець М. А. Ідентичність у глобалізованому світі / М. А. Козловець // Практична філософія. – 2011. – № 4. – С. 46–53.

Єщенко П., Арсеєнко А. Деміфологізація неолібералізму – шлях до подолання догматизму в економічній науці / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 14–20.

Фолґер Т. Перед тим, як узяти курс на північно-східне узбережжя США / Т. Фолґер // National geographic Ukrainian Edition. – 2013. – № 6. – С. 40–67.

Данилов-Данильян В., Лосев К., Рейф И. Кризис мировой цивилизации на весах научного похода / В. Данилов-Данильян, К. Лосьев, И. Рейф // Наука и жызнь. – 2005. – № 6. – С. 2–8.

«О чем пишут научно-популярные журналы мира» // Наука и жызнь. – 2013. – № 6. – С. 80.

Дубровский Д. И. Проблема добродетельного обмана. Кант и современность / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – № 1. – 2010. – С. 30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Назар Васильович Фігун, Остап Чорний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х