DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434722

Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження

Микола Андрійович Вознюк, Галина Володимирівна Дурицька

Анотація


Розглядаються поняття «інвестиційний потенціал» загалом та «інвестиційний потенціал енергозбереження» зокрема; розкрито і систематизовано різні підходи до їх тлумачення. Досліджено сучасний стан і тенденції сфери енергозбереження в Україні, запропоновано шляхи посилення інвестиційного потенціалу енергозбереження в Україні.

Ключові слова


інвестиційний потенціал; енергозбереження; енергоємність економіки; енергетична стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 року № 74/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/94.

Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.

Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи України : монографія / С. В. Лєонов. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 375 с.

Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/uk.

Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2013–2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/oda.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 24 липня 2013 р. № 1071-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013.

Шулекина Е. Н. Методологические и практические проблемы оценки инвестиционного потенциала предприятия и пути их решения [Электронный ресурс] / Е. Н. Шулекина. – Режим доступа : http://www.smartcat.ru/RegionEconomic/Debenture.shtml.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Микола Андрійович Вознюк, Галина Володимирівна Дурицька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х