DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434732

Актуальні аспекти управління інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів

Олена Миколаївна Мусієнко, Анастасія Юріївна Маслова

Анотація


Розглянуто умови виникнення ринкової невизначеності в управлінні інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів, проведено структурування цих умов залежно від їх передбачуваності і прогнозованості, а також розкрито окремі напрями вдосконалення процесу зазначеного управління з урахуванням інформаційної складової. Розглянуто основні підходи щодо визначення доцільності виходу банку на ринок цінних паперів, визначено пріоритети інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів з використанням цінних паперів фіксованого і нефіксованого доходу, обґрунтовано можливі варіанти виникнення ризиковості інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів, розроблено логічну схему аналізу у визначенні доцільності виходу банку на ринок цінних паперів відповідно до розгляду умов упровадження цінних паперів.

Ключові слова


ринок цінних паперів; інвестиційна діяльність; умови ринкової невизначеності; прогнозованість; ризик; цінні папери з фіксованим доходом; цінні папери з нефіксованим доходом

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєва Т. А. Банківське інвестування на ринку інновацій : монографія. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 513 с.

Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посібник / О. В. Васюренко. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 301 с. – (Альма-матер).

Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком / О. Васюренко, В. Подчесова // Банківська справа. – 2008. – № 1. – С. 28–34.

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Лабскер Л. Г. О некоторой общей схеме формирования критериев оптимальности в играх с природой / Л. Г. Лабскер // Вестник Финансовой академии. – 2000. – № 2. – С. 71–78.

Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій / Б. Л. Луців. – Тернопіль : Економічна думка ; Карт-бланш, 2001. – 320 с.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : [підручник] – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Марковський О. В. Концепція моделювання системи ризик-менеджменту комерційного банку / О. В. Марковський // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 123–125. – (Серія: Економіка та підприємництво).

Пересада А. А. Управління банківськими інвестиціями: монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2005. – 388 с.

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: затверджено Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Сио К. К. Управленческая экономика / К. К. Сио. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 671 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олена Миколаївна Мусієнко, Анастасія Юріївна Маслова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х