DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434743

Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи

Олександр Миколайович Тридід, Наталія Петрівна Погореленко, Ісаакович Гойхман Михаїл

Анотація


Обґрунтовано важливість упровадження загальної концепції державного регулювання банківської системи. Визначено особливість регулювання банківської системи як різновид управління банківською діяльністю. Розкрито основні складові загальної концепції державного регулювання банківської системи. Узагальнено сутнісну змістовність державного регулювання банківської системи та відповідної концепції.

Ключові слова


банківська система; регулювання; концепція; держава; фінансовий ринок; горизонти регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2009. – №. 11. – С. 10–16.

Козоріз М. А. Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України / М. А. Козоріз // Фінанси України. – 2007. – №. 11. – С. 95–102.

Дзюблюк О. Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу / О. Дзюблюк, Л. Прийдун // Світ фінансів. – 2008. – №. 2. – С. 8–19.

Д’яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків / І. Д’яконова // Вісник НБУ. – 2008. – №. 2. – С. 26–31.

Kuzemin A. Fuzzy set theory approach as the basis of analysis of financial flows in the economical security system / A. Kuzemin, V. Lyashenko // International Journal Information Theories & Applications. – 2006. – Vol. 13. – Iss. 1. – P. 45–51.

Kots G. P. Banking sectors of the economies of European countries in the representation of statistical interrelation between indices that characterize their development / G. P. Kots, V. V. Lyashenko // European Applied Sciences. – 2012. – №. 1. – С. 461–465.

Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи України / С. М. Лобозинська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 416 с.

Д’яконова І. І. Державне регулювання банківської діяльності: вивчення моделей, обґрунтування категорійного апарату / І. І. Д’яконова // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 2 (23). – С. 9–16.

Дудка І. М. Державне регулювання банківських відносин як ключовий компонент державної політики в цій сфері / І. М. Дудка // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 162–168.

Levine R. Bank-based and market-based financial systems: cross-country comparisons / Levine R., Demirguc-Kunt A. – Washington D. C. : World Bank, mimeo, 1999. – 73 р.

Briault С. The Rationale for a Single National Financial Services Regulator / Briault С. // Financial Services Authority. – 1999. – 42 р.

Клапків Ю. М. Формування інтегрованого нагляду за міжсекторовою діяльністю фінансових інституцій / Ю. М. Клапків // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2010. – № 2. – С. 148–152.

Дубков С. Эволюция надзора за деятельностью банков во второй половине XX – начале XXI вв. / С. Дубков // Банковский вестник. – 2009. – №. 1. – С. 14–20.

Лобозинська С. Функції державного регулювання банківської системи / С. Лобозинська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – С. 365–368.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олександр Миколайович Тридід, Наталія Петрівна Погореленко, Ісаакович Гойхман Михаїл

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х