DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434755

Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні

Ірина Семенівна Кравченко, Ірина Володимирівна Дрозд

Анотація


Визначено особливості функціонування НСМЕП як національної карткової платіжної системи і тенденції розвитку НСМЕП на ринку банківських платіжних карток в Україні. Значну увагу приділено дослідженню переваг і недоліків, потенційних можливостей і загроз для функціонування НСМЕП. Крім того, запропоновано шляхи вдосконалення НСМЕП із використанням міжнародного досвіду створення національних платіжних систем на картковій основі.

Ключові слова


платіжна система; карткова платіжна система; НСМЕП; інструментарій; спеціальний платіжний засіб; платіжна картка; інфраструктура; платіжна організація; термінальна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р., із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.

Постанова Правління Національного банку України від 10.12.2004 № 620 «Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів» від 11 січня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=47029.

Постанова Правління Національного банку України «Стратегічна програма розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні на 2012–2014 роки» від 14 червня 2012 року № 245.

Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання: Аналітичний звіт / В. Кравчук, О. Прем’єрова. – К., 2012.

Капралов Р. О. Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні // Бізнес інформ. – 2013. – № 8. – С. 317–324.

Лук’янов В. С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції // «Гроші, фінанси та кредит». – 2009. – С. 160–168.

Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ірина Семенівна Кравченко, Ірина Володимирівна Дрозд

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х