DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434765

Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану

Марія Віталіївна Рисін

Анотація


Розкрито сутність рейтингової оцінки банківської діяльності, виокремлено класифікаційні ознаки і принципи побудови банківських рейтингів. Здійснено аналітичний огляд функціонування банківської системи України за 2013 рік, проаналізовано основні показники, що характеризують її функціонування, здійснено вибірковий аналіз надійності та ефективності восьми вітчизняних банків. Проаналізовано зарубіжний досвід рейтингування діяльності банків міжнародними рейтинговими агентствами.

Ключові слова


рейтинг; банківський рейтинг; надійність банку; методика рейтингової оцінки; рейтингове агентство

Повний текст:

PDF

Посилання


Сисоєва Л. Ю. Проблеми рейтингування банків за системою CAMELS / Л. Ю. Сисоєва // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 3. – С. 13–17.

Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – К., 2008. – 564 с.

Колеснік Я. В. Статистичний аналіз достатності капіталу сектору інших депозитних корпорацій / Я. В. Колеснік // Статистика України : науково-інформаційний журнал. – 2011/2012. – № 4. – С. 59–66.

Пасічник І. В. Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності / І. В. Пасічник [Електронний ресурс] // Науково-технічний збірник № 62. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/2109/1/245-255.pdf.

Гордіца Т. М. Сучасні методики рейтингування банків України: теорія і практика інформаційної відкритості для вкладників грошових коштів [Електронний ресурс] / Т. М. Гордіца. – Режим доступу : http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work/n_7/23.pdf.

Аналітичний огляд «Кредит-Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2014/25.03.2014/Banking_system_2013.pdf.

Основні показники діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Дані фінансової звітності банків в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Домбровський В. С. Розробка автоматизованої моделі рейтингової оцінки банківських установ [Електронний ресурс] / В. С. Домбровський, Д. М. Григор’єв. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=940.

Офіційний сайт Moody’s [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.moodys.com.

Рейтингування як одна з методик оцінювання ефективності роботи банківської системи / І. П. Сенищ // Вісник УБС НБУ. – 2010. – №1 (7). – С. 175–179.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Марія Віталіївна Рисін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х