DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201435148

Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації

Віктор Йосифович Карпінець

Анотація


Проаналізовано основні проблеми бюджетної децентралізації в Україні. Акцентується увага на тому, що розв’язання проблем підвищення фінансової спроможності територіальних громад лежить в основі бюджетної децентралізації і пов’язане з необхідністю забезпечення ефективного збалансування повноважень та фінансових ресурсів між місцевими бюджетами і Державним бюджетом України, а також із розбудовою ефективного механізму фінансового контролю за використанням коштів місцевих бюджетів. Обґрунтовано роль муніципального банку в забезпеченні процесів економічної децентралізації і визначено засади його функціонування.

Ключові слова


муніципальний банк; територіальна громада; бюджетна децентралізація; комунальні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Василик О. Д. Державні фінанси України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк – К. : НІОС, 2002. – 608 с.

Бабич Л. М. Особливості формування пріоритетів сучасної бюджетної політики / Л. М. Бабич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 4. – C. 27–33.

Лютий І. О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, Ю. Л. Субботович // Фінанси України. – 2006. – № 10. – C. 3–13.

Опарін В. М. Бюджетна система : навч.-метод. посібник / В. М. Опарін, В. І. Малько ; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 336 с.

Бюджетний менеджмент : підручник / Мін-во освіти і науки України. КНЕУ; ред. В. М. Федосов. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Місцеві фінанси : підручник / ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Лисяк Л. В. Бюджетна політика держави в умовах фінансової глобалізації / Л. В. Лисяк // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – C. 15–21.

Буковинський С.А. Зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування як чинник економічного зростання / С. А. Буковинський // Вісник НБУ. – 2007. – № 2. – C. 9–15.

Балацький Є. О. Бюджетна децентралізація: ефективність реформи на місцевому рівні / Є. О. Балацький, С. М. Фролов // Региональная экономика. – 2011. – № 4. – С. 97–103.

Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування / Ю. Субботович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 132. – С. 44–46.

Осадчук С. В. Бюджетна децентралізація: стан і перспективи / С. В. Осадчук // Теорія та практика державного управління. – 2008. – Вип. 3 (22) – С. 1–8.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua.

Селезньова О. М. Комунальний банк: проблеми поняття, правового статусу і правового регулювання / О. М. Селезньова // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 9. – С. 18–21.

Карманов Є. Правові аспекти реструктуризації банківської системи України / Є. Карманов // Право України. – 2001. – № 4. – С. 28–33.

Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посібник / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

Карпінець В. Й. Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста / В. Й. Карпінець, І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 96–105.

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 1 грудня 2000 р. № 2121-111 // Відомості ВР України. – 2000. – № 34. – С. 138.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Віктор Йосифович Карпінець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х