Вісник Університету банківської справи

Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вісник внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. №374)

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Index Copernicus (Польща)

- Ulrich’s Periodicals Directory (США)

- ResearchBib (Японія)

- CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

- Міжнародна пошукова система Google Scholar

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2-3(35-36) (2019)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОХОДІВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Ірина Ярославівна Ткачук 3–11
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ PDF
Сергій Юрійович Колодій, Леся Олегівна Гаряга, Інна Юріївна Кочума 12–21
ТЕОРІЇ КУРСОУТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВА ПОЛІТИКИ ОБМІННОГО КУРСУ PDF
Наталія Романівна Швець, Дмитро Дмитрович Полагнин 22–27
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКАХ РОЗВИТКУ PDF
Геннадій Петрович Бортніков 28–35
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ PDF
Наталія Ігорівна Козьмук, Мар’яна Романівна Решетник 36–40
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Володимирівна Мельник 41–46
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ БЕТТИНГОВИХ СТАРТАПІВ В ІНВЕСТУВАННІ ГАЛУЗЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ PDF
Олег Романович Паньків 47–54

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БАНКУ PDF
Вероніка Геннадіївна Ковальчук, Дмитро Юрійович Орліков, Вікторія Володимирівна Орлікова 55–60
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Наталія Романівна Швець, Ярослав Анатолійович Омельчук 61–66
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Уляна Ярославівна Грудзевич 67–72
СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ PDF
Тетяна Володимирівна Путінцева 73–80
РОЗВИТОК РИТЕЙЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Олена Петрівна Сідельник, Іванна Сергіївна Кошельник 81–87
ОПЕРАТИВНИЙ І СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко, Людмила Сергіївна Селіверстова 88–94
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ PDF
Ірина Володимирівна Тяжкороб, Тетяна Романівна Марканич 95–100

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ PDF
Василь Васильович Скупейко, Олена Борисівна Вознюк, Світлана Михайлівна Лихолат 101–107
МЕТОДИ І МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Лариса Леонідівна Гриценко, Ірина Миколаївна Боярко, Катерина Юріївна Шамкало 108–115
ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКОВОГО ЗВІТУ ДО АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ PDF
Ольга Володимирівна Карпачова 116–120

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

ПРОЄКТНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КВЕСТІВ PDF
Лариса Василівна Ноздріна 121–127
ОЦІНЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК PDF
Олександра Йосипівна Гірна, Ілона Тарасівна Карпяк 128–134

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І РОЗВИТКУ КАДРІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ PDF (English)
Микола Андрійович Вознюк, Роман Євгенович Богів 135–139
ТЕOРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РOЗВИТКУ ПЕРСOНАЛУ PDF
Ірина Владиславівна Жеребило, Христина Василівна Лаврів 140–144
ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Наталія Ігорівна Козьмук, Карина Костянтинівна Власенко 145–150