№ 1(37) (2020)

DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: ЙОГО СУТНІСТЬ I РОЛЬ У ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
Анжела Ярославiвна Кузнєцова, Дмитро Олександрович Штейнгауз 3–12
ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF (English)
Марія Ігорівна Хмелярчук, Імо Сундай 13–19
НОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ — FINTECH, BIGTECH І NEOBANK — ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ PDF (English)
M. Фольварський 20–25
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ЯК ШЛЯХ ТРАНСФЕРУ ГЛОБАЛЬНИХ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ PDF (English)
Лариса Ярославівна Слобода 26–35
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ШЛЯХОМ ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ ЕФЕКТІВ НА КРЕДИТУВАННЯ ЧЕРЕЗ СЕКТОРАЛЬНО ВІДКАЛІБРОВАНІ КАНАЛИ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ PDF
Ігор Миколайович Дейсан 36–41
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ PDF
Вікторія Ігорівна Рудевська, Олена Василівна Погоріла 42–53
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕФОРМ PDF
Ірина Владиславівна Жеребило 54–58
ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО I СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Михайлівна Вагнер, Ірина Іванівна Демко 59–66

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ КОНКУРЕНЦІЮ PDF (Русский)
Ольга Володимирівна Сидська 67–74
ПІДХОДИ ДО ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ З УРАХУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО РОЗПОДІЛУ БАНКІВ ЗА БІЗНЕС-МОДЕЛЯМИ PDF
Вікторія Ігорівна Рудевська 75–85
ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ PDF
Ольга Дмитрівна Вовчак, Віра Михайлівна Пронько 86–91
ТЕОРЕТИЧНІ I ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ I НАГЛЯДУ PDF
Каріна В’ячеславівна Далгич 92–100

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК PDF (English)
Руслана Казимирівна Шурпенкова, Оксана Миколаївна Сарахман, Тетяна Вікторівна Калайтан 101–109
БЕНЧМАРКІНГ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПРЕДМЕТ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ТА ЗВІТНОСТІ PDF
Оксана Петрівна Кундря-Висоцька 110–116
ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРИ АУДИТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Андрій Миколайович Любенко, Тарас Ігорович Хомуляк 117–123

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

ОЦІНКА НАЙГІРШОГО СЦЕНАРІЮ ЧИСТОГО ВІДПЛИВУ ДЕПОЗИТІВ ДО ЗАПИТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАНТИЛЬНОЇ РЕГРЕСІЇ PDF (English)
Ігор Владиславович Волошин, Микита Ігорович Волошин 124–130

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Галина Теодорівна Кравчук, Тетяна Віталіївна Шевчук 131–137
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ СПЕЦІАЛІСТА НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ PDF
Лариса Маркіянівна Смага 138–1143
ВИМІРИ ЩАСТЯ В УНІВЕРСИТЕТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЩАСТЯ PDF
Лариса Василівна Ноздріна, Ірина Владиславівна Жеребило, Олена В’ячеславівна Волошок 144–152
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Наталія Володимирівна Ізюмцева, Аліна Сергіївна Подопригора 153–157
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ PDF
Вероніка Геннадіївна Ковальчук, Євгенія Володимирівна Дейно 158–163