№ 2 (20) (2014)

DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)2014

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Аналіз проблем і пріоритетів державної політики за етапами розвитку базових видів економічної діяльності в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави PDF
Надія Ярославівна Юрків 3-8
Інфраструктура грошового ринку: теоретичні засади дослідження PDF
Богдан Іванович Пшик, Тетяна Миколаївна Неклюдова 9-12
Економічний еквівалент вартості життя як стимул розвитку страхового ринку та модернізації економіки України PDF
Олександра Остапівна Шевчук 13-18
Сутність інструментів антициклічного регулювання фінансового сектору PDF
Анна Сергіївна Тищенко 19-23
Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів PDF
Ірина Ігорівна Бардин 24-27
Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення PDF
Наталія Анатоліївна Цікановська 28-32
Гарантійно-компенсаційні механізми у фінансовому секторі PDF
Володимир Володимирович Ващенко 33-36
Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами PDF
Олена Володимирівна Кравченко 37-40
Фінансове забезпечення розвитку туристичної галузі PDF
Марія Павлівна Рипкович 41-45
Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України PDF
Ірина Ігорівна Топій, Марія Іванівна Білейчук 46-49
Маркетинг: теорія і сучасні реалії PDF
Назар Васильович Фігун, Остап Чорний 50-55
Оцінка втрат ВВП України від трудової міграції населення PDF
Богдан Ігорович Михайлишин 56-60
Протиріччя між навчанням економічних дисциплін і реальною економічною діяльністю підприємств PDF
Юрій Ілліч Лернер 61-64
Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах PDF
Анна Вікторівна Артеменко 65-68
Людський фактор як складова людського капіталу і проблеми його формування PDF
Василь Назарович Гладунський, Марта Юріївна Коблик, Христина Іванівна Строгуш 69-73

Фінансовий менеджмент (фінанси підприємств)

Актуальні питання підвищення ефективності управління корпоративними фінансами PDF
Ніла Іванівна Климова 74-77
Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства PDF
Олена Володимирівна Маслюк 78-81
Нюанси менеджменту матеріальними активами корпорацій PDF
Ярослав Валерійович Кудря 82-86
Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності PDF
Максим Максимович Глущенко 87-96

Інвестиційні ресурси відтворювальних процесів в Україні в умовах євроінтеграції

Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій PDF
Cвятослав Володимирович Князь, Неллі Георгіївна Георгіаді, Олексій Євстахієвич Федорчак 97-101
Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження PDF
Микола Андрійович Вознюк, Галина Володимирівна Дурицька 102-107
Інвестиційні важелі забезпечення економічного розвитку регіону PDF
Ірина Володимирівна Тяжкороб 108-112
Інноваційна діяльність на внутрішньому ринку України в контексті забезпечення конкурентних переваг національної економіки PDF
Оксана Василівна Шевчук 113-117
Актуальні аспекти управління інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів PDF
Олена Миколаївна Мусієнко, Анастасія Юріївна Маслова 118-122
Інвестиційний клімат функціонування недержавних пенсійних фондів PDF
Олена Вікторівна Шабанова 123-126

Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи в сучасних умовах

Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи PDF
Олександр Миколайович Тридід, Наталія Петрівна Погореленко, Ісаакович Гойхман Михаїл 127-131
Забезпечення стабільності банківської системи як стратегічна складова фінансової політики держави в умовах глобалізації PDF
Олександр Олексійович Любіч, Володимир Миколайович Домрачев 132-134
Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему PDF
Ірина Богданівна Семеген, А. А. Левко 135-140
Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні PDF
Ірина Семенівна Кравченко, Ірина Володимирівна Дрозд 141-148
Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків в Україні PDF
Богдан Іванович Пшик 149-152
Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків PDF
Борис Вадимович Самородов, Інна Ігорівна Саєнко, Наталія Ігорівна Єндовцева 153-158
Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану PDF
Марія Віталіївна Рисін 159-164
Щодо питання скорингу при наданні роздрібних банківських кредитів у сучасних економічних умовах України PDF
Анатолій Миколайович Харченко 165-168
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи PDF
Лариса Анатоліївна Бондаренко, Тетяна Валеріївна Стародубцева 169-172
Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні PDF
Ольга Олегівна Коць, Ірина Ігорівна Скробач 173-177
Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації PDF
Віктор Йосифович Карпінець 178-181
Функціональне призначення і принципи функціонування механізму гарантування банківських вкладів PDF
Дмитро Борисович Чеховський 182-186
Основні напрями реформування української системи кредитної кооперації PDF
Раїса Романівна Коцовська 187-190
Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні PDF
Олена Михайлівна Юнко 191-194
Інструментарій управління фінансовою безпекою страховиків PDF
Неля Григорівна Нагайчук 195-198

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Розвиток системи державного фінансового контролю на засадах стандартизації PDF
Андрій Миколайович Любенко 199-203
Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток системи державного фінансового контролю в Україні PDF
Олег Анатолійович Шевчук 204-207
Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій PDF
Галина Юріївна Коблянська 208-211
Актуальні аспекти обліку екологічних зобов’язань PDF
Олена Іванівна Коблянська 212-214
Інтегрована звітність як еволюція поняття «звітність» PDF
Ігор Олександрович Дземішкевич 215-219
Вплив зміни форм фінансової звітності суб’єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності PDF
Світлана Володимирівна Коваленко 220-225

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП PDF
Наталія Володимирівна Тувакова 226-230
Прогнозування кризи платіжного балансу за допомогою сигнального і модельного підходів PDF
Василь Романович Хом’як 231-236
Ціноутворення опцiонiв. Модель Мертона–Гармана PDF
Василь Степанович Янішевський, Роман Васильович Фещур, Василь Петрович Яцишин 237-243
Оптимізація фінансової стійкості банку з допомогою методу послідовних поступок PDF
Андрій Олегович Лучаківський 244-247
Моделювання економічних процесів, дискретних у часі, різницевими рівняннями, розв’язаними відносно вузлових функцій PDF
Роман Олегович Циганчук 248-252
Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці PDF
Роксолана Ростиславівна Голуб 253-258